Radenka Butulja

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

„Svako dijete u vašoj učionici nečiji je cijeli svijet“. Pa vi sada razmislite u kakvom bogatstvu ja uživam svaki dan!
„Dijete moraš da posmatraš, al' mu ne smiješ na put stati; što ga prije čovjekom smatraš, prije će čovjek i postati“. Poziv koji sam odabrala je želja još iz mojih vrtićkih dana. Ponosna sam na svoj poziv i na sve moje kolege. Ovaj posao zaista treba voljeti. Moj moto je cjeloživotno učenje kroz igru. Uspjeh se mjeri danima u kojima ste nešto novo saznali i naučili. U svom radu se vodim mišlju da je dijete svijet u malom. Ja brinem o njima, učim ih da postanu dobri, pošteni i humani ljudi koji će se kasnije brinuti o meni (budućem penzioneru i temelju našeg društva).Vječita inspiracija su mi male pametne glavice koje njegujem pružajući im znanje, pažnju i ljubav. „ ... dete nije dete, igračka za strine i tete, dete je dete, da ga VOLITE i RAZUMETE...“

KRATAK OPIS PRAKSE
Didaktičko sredstvo „Razigrana pica“ je društvena igra koja će poslužiti vaspitačima kao sredstvo za učenje kroz igru. Mogu je koristiti i nastavnici u produženom boravku koji se organizuje pri osnovnim školama gdje djeca na kreativan način upotpunjuju svoje vrijeme dok čekaju svoje roditelje. Cilj svih nas koji se bavimo bogaćenjem svakodnevne vaspitno – obrazovne prakse je prije svega SREĆNO DIJETE. Stvaranjem podsticajnog okruženja to ćemo i postići.

Priprema: Razigrana pica

24 Jula, 2018
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram