Gordana Vujanović

NASTAVNICA INFORMATIKE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Uvjerena sam da sam kao njihov nastavnik tu da im pomognem da savladaju gradivo, kroz naš zajednički rad. Pri tome da poštujem individualne različitosti učenika i prilagodim nastavni proces njihovim sposobnostima, kroz kvalitetniju nastavu upotrebom IKT u nastavi. Da se družimo i popravljamo loše osobine jedni drugima. Učimo zajedno. Moto mi je da razvijem ljubav i interes kod djece za moj predmet. Najveće zadovoljstvo što se tiče rada sa djecom mi predstavlja: kada neko od učenika iz mnoštva predmeta odabere baš moj za svoj poziv i nastavi školovanje u tom pravcu.

KRATAK OPIS PRAKSE
Obrazovni softver (ORS) koji kreiraju učenici za učenike je učenicima prihvatljiviji i pomaže im da lakše savladaju gradivo iz određenih predmeta. Za početak smo se na Informatičkoj sekciji bazirali na kreiranju obrazovnog softvera iz fizike, matematike, hemije i informatike. Softver je tako kreiran da uvažava individualne razlike i prilagodljiv je nivou znanja učenika. To znači da, ukoliko učenik ne pokazuje potrebnu (dovoljnu) količinu znanja, softver će ga obučavati jednostavnijim zadacima (i vraćati da ponovo prouči taj dio gradiva), a ukoliko učenik na postavljena pitanja stalno odgovara tačno i date zadatke uspješno rješava, softver će ga obučavati na većem nivou, to jest nivo zahtjeva će se povećavati.

Priprema: Obrazovni softver koji kreiraju učenici za učenike

24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku