SUBOTOM U ŠEST SA PSIHOLOGOM I PSIHOTERAPEUTOM!


Nastavnička profesija je visoko stresna profesija i to je jedan od razloga zašto je bitno njegovati mentalno zdravlje. Pandemija uz online nastavu su dodatni stresori koji mogu otežati svakodnevni rad i funkcionisanje. Tokom prvog susreta smo razgovarali kako prepoznati stres i koliko smo izloženi različitim uticajima. U prilogu je prezentacija i link sa dva testa da sami procjenite nivo stresa te vas pozivamo na sljedeće druženje gdje ćemo više govoriti o strategijama nošenja sa stresom.

Subota, PREZENTACIJA

Znaci stresa_TEST

Briga o sebi TEST

Ponovo subota u 18h!

Kako povećati toleranciju na frustraciju?

Ili ti hajde da naučimo neke strategije kako da se bolje nosimo sa stresom?

PRIJAVE NA OVOM LINKU

#nastavnicisuvažni

16 Aprila, 2020

0 responses on "SUBOTOM U ŠEST SA PSIHOLOGOM I PSIHOTERAPEUTOM!"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku