Radmila Rangelov – Jusović „OD SARADNJE KA PARTNERSTVU“ (Kako izgraditi partnerske odnose između vrtića, škole i porodice).


Radmila Rangelov – Jusović „OD SARADNjE KA PARTNERSTVU“
(Kako izgraditi partnerske odnose između vrtića, škole i porodice).

Piše: Danica Mojić

Moja preporuka za ovu srijedu je priručnik Radmile Rangelov – Jusović „Od saradnje ka partnerstvu“ (Kako izgraditi partnerske odnose između vrtića, škole i porodice). Budući da se već godinama bavim pitanjem partnerstva između vrtića i porodice, smatram da je ovaj priručnik veoma koristan, kako za vaspitače i učitelje, tako i za roditelje, jer daje jasne smjernice za uspostavljanje partnerskih odnosa i pomjeranje na stepenicu više u svakodnevnim kontaktima sa roditeljima. Imala sam sreću da Priručnik otkrijem prije nekoliko godina, što mi je izuzetno pomoglo u mom radu sa roditeljima, ali i u pripremanju doktorske disertacije koja se bavi upravo partnerstvom vrtića i porodice.

Priručnik pomaže u razrješavanju dilema, osvjetljava nejasnoće i hrabri nas na putu uspostavljanja istinskog partnerstva sa porodicom, kako bi vrtić i škola napokon postali mjesta zajedničkog življenja djece, vaspitača, učitelja, roditelja i utočište u kojem roditelj može i mora pronaći pomoć i podršku u obavljanju svoje roditeljske uloge. Što prije to shvate svi akteri ovog važnog procesa, prije će početi oporavak i ozdravljenje poljuljane porodice, izložene savremenim izazovima, sa kojima, vrlo često, nije u mogućnosti sama da se izbori.

Priručnik možete naručiti u COI Step by Step-u putem emaila office@coi-stepbystep.ba ili na broj telefona +387 33 66 76 73

0 responses on "Radmila Rangelov – Jusović „OD SARADNJE KA PARTNERSTVU“ (Kako izgraditi partnerske odnose između vrtića, škole i porodice)."

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku