Potpisan sporzum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci

Sporazum o saradnji Coi Step By Step i Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci predviđa saradnju u vidu različitih inicijativa koje će zajedno pokrenuti, o stipendiranju studenata i opštem unapređenju kvaliteta i na koncu važnoj sinergiji u razvijanju nastavničkih kompetencija i programa obuke u Republici Srpskoj.

Sporazum su potpisali dekan fakulteta prof. dr Srđan Dušanić i izvršni direktor “Step by step” Nedim Krajišnik u ponedeljak, 21.06.2021.

„Ovaj sporazum mnogo znači Filozofskom fakultetu, koji školuje buduće vaspitače, učitelje, nastavnike, pedagoge i psihologe, jer njegovim studentima omogućava pristup kvalitetnim obukama, učešće u projektima koji promovišu kvalitetno obrazovanje, ali i stipendiranje najboljih studenata“ rekli su sa Fakulteta.

22 Juna, 2021

0 responses on "Potpisan sporzum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci"

Leave a Message

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: