Valentina Milačić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Naš rad se zasniva prvenstveno na poštovanju ličnosti djeteta uz uvažavanje njegovih interesovanja, potreba, želja i afiniteta. Jedan od naših omiljenih motiva jeste „svaki dan u svakom pogledu sve više i više napredujemo“. Obožavamo ono što radimo i želimo što više da doprinesemo srećnjem i zdravijem odrastanju naše djece. Jedan od osnovnih motiva koji nas vodi u radu sa djecom jeste samo dijete i to srećno i zadovoljno dijete. Tokom samog projekta djeca su bila naša vodilja u radu, ona su nas inspirasala za nove ideje, jer su uživala u svemu što smo radili uz pokazivanje velikog interesovanja za učešće u projektu

KRATAK OPIS PRAKSE
Ova inovativna praksa je primjer rada u kojem se od jedne priče za djecu može realizovati cijeli projekat. Priča „Velike nemarne čizme“ autorice Aleksandre Pinterić potaknula je odgajateljice da istu priču razrada u jedinstven projekat koji se provodio u toku cijele školske godine. Realizovane su brojne edukativne i kreativne aktivnosti, a kao rezultat cijelog procesa nastale su nove originalne igre i didaktička sredstva. Završetak projekta je označen svečanom priredbom za djecu i roditelje.

Priprema: Velike nemarne čizme

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: