Svetlana Čigoja

Vaspitačica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Dugi niz godina nastojimo da obnovimo“energiju“, pojačamo dodatno snagu jer jasno vidimo da naši obrazovni sistemi imaju dosta šupljina i da su reforme neophodne. Zbog prirode posla susrećemo se svakodnevno sa našim najvećim potencijalom, decom. Upravo prema njima imamo odgovornost i obavezu za zadovoljimo njihovu potrebu i interes za novim znanjima, koja su svake godine sve veći izazov za svakog odraslog koji se bavi vaspitačkim radom. Naš rad i iskustvo su nam omogućili da osvestimo kod sebe tu sposobnost i veštinu da obezbedimo partnere, saradnike, aktivne učesnike, kritičare među mališanima sa kojima radimo. Šaljemo godinama kroz svoj rad jasnu poruku porodicama dece šta to mi radimo i ne izostavno uvek imamo podršku i pomoć od njih što još poboljšava kvalitet VO-rada

KRATAK OPIS PRAKSE
S obzirom da istu grupu pratimo više godine polazi se od toga da poznajemo potrebu, interes i mogućnosti određene skupine. Tako u ovom radu predstavljamo sažetak o više mesečnom radu sa uzrastom 3-6 godina koje smo upoznali sa temama za koje su pokazivali veći interes. Jedan od zanimljivijih segmenata rada bio je deo vezan za temu NOVAC kao i segment vezan za putujuće vesti koje smo dobijali iz porodice svakodnevno. U radu prikazujemo i aktivno, više mesečno angažovanje roditelja, kao aktivnih učesnika u vaspitnom procesu.

Priprema: Srećna deca, srećni ljudi

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku