Smilja Mrđa

Profesorica historije JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“ SARAJEVO

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Oduvijek sam smatrala da je u nastavnom procesu ključna uloga nastavnika i da od njegove stručnosti i otvorenosti za nove ideje u unapređenju nastave, uveliko zavisi kvalitet nastavnog procesa.

Nastavnik XXI st. treba još neke kompetencije potrebne za nove izazove koje nosi jedno pluralističko društvo, kakvo je naše. To podrazumijeva stalnu edukaciju, odnosno cjeloživotno učenje.Isto tako znamo da podučavanje drugih upravo zahtijeva naš najveći agažman.

Za veći angažman u nastavi inspirišu me sami učenici, čije ideje pažljivo slušam i razmatram te prihvatam ili uz obrazloženje objašnjavam zašto se njihova ideja ne može realizovati. Isto tako i ja nastojim njih da motivišem za nastavni čas, te stvoriti jednu poticajnu atmosferu za učenje. Kao demokratičan nastavnik podržavam i potičem timski rad, bez kojeg se ne može zamisliti moderna škola.

Rukovodeći se ovim u svom radnom angažmanu,stalno sam otvorena za nova učenja i podučavanja drugih.Da bi podučavala druge, sama moram steći više kompetencija, i dublje ući u materiju, zato stalno radim na svom usavršavanju. Često pohađam seminare a radim i na podučavanju drugih, jer sam bila trener OSCE-a, Vijeća Evrope i CIVITAS-a. Sva svoja znanja i iskustva prenosim u učionicu i koristim u radu sa učenicima.

KRATAK OPIS PRAKSE
Moja škola se nalazi na liniji razgraničenja između Federacije BIH i Republike Srpske. S obzirom da smo jedna multietnička škola kada su u pitanju i učenici i nastavnici,smatram da posebnu pažnju treba da obratimo na izučavanju osjetljivih pitanja i radimo na suživotu i toleranciji. Kako u NPiP iz historije ( predmeta koji ja predajem) ali i u drugim predmetima, nema sadržaja koji nas upoznaju sa nacionalnim manjinama u BIH, odlučila sam da radim na tome.

Prvo sam radila radionice sa učenicima u razredu, zatim pozivala roditelje koji su pripadnici neke nacionalne manjine, a zatim sam napravila korak više i napravila smotru nacionalnih manjina u holu škole. Smotra je bila posvećena učenicima, nastavnicima, roditeljima, a posebno su pozvani roditelji koji pripadaju nekoj od nacionalnih manjina. Bilo je više štandova na kojima su učenici predstavili određenu manjinu kroz historiju, jezik, običaje, kulturu, kuhinju. Nisam se zaustavila na tome pa sam 2015 god. napravila scenarij za priredbu za dan škole, koja je bila posvećene samo nacionalnim manjinama u BIH. Kroz jedan šaljiv i edukativan način prestavljeno je 10 manjina, a sve uz prisustvo predstavnika udruženja manjina, učenika i roditelja, te predstavnika lokalne zajednice. Svake godine radim nekoliko radionica na tu temu a ove godine nam predstavnici udruženja gostuju u učionicama. Prva se odazvala predstavnica „Češke besede“ Jovanka Mazalović Šalaka a u novembru je potvrđeno gostovanje predstavnika Italijanske nacionalne manjine. Aktivnosti će trajati cijelu godinu i dalje, jer svaka generacija zaslužuje da upozna svoje okruženje da bi bila spremna na suživot i izazove novog vremena.

Priprema: LJEPOTA RAZLIČITOSTI U UČIONICI

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku