Sanja Tripković

Diplomirani vaspitač

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Na osnovu dosadašnjih iskustava u radu sa djecom uvjerenja smo da djeci treba pružiti što više inovativnog sadržaja kao i mogućnosti izbora. Kognitivne operacije koje se dješavaju kod djece predškolske dobi, znatno utiče na njihov daljnji razvoj. Vaspitači su temeljne ličnosti koji svojim pedagoškim radom doprinose razvoju ovih vrijednosti.

KRATAK OPIS PRAKSE
U saradnji sa roditeljima prikupljali smo materijal za reciklažu, koji su djeca mogla iskoristiti za igru u vrtiću (Čepovi, plastične kutije, tacne i dr.) U tom mateijalu su se nalazile plastične kuglice iz kinder jaja. Potom smo zajedno sa djecom pravili razne figure. Tokom rada rodila se ideja da kinder iznenađenje postane igra iznenađenja tj. Omogući djeci da samostalno kreiraju igru koju će kasnije koristiti u učenju. Ostale aktivnosti pisane su u daljem tekstu.

Priprema: ZVUČNA MEMORI KINDER JAJA

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku