Sanja Prodanović

Vaspitačica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Obzirom na činjenicu da je vrtić druga vaspitna sredina sa kojom se dijete susreće, samim tim treba mu omogućiti da ta sredina bude prijatna i podsticajna za njegov rani rast i razvoj, te da mu svaki dan u vrtiću predstavlja zadovoljstvo. Od prvog dana boravka djece u ustanovi radim na uspostavljanju bogatog i sadržajnog emocionalnog odnosa sa njima, koji je obostrano prijateljski, saradnički i zasniva se na međusobnom uvažavanju, povjerenju i brizi. Djeci je potrebno da osjete moju zainteresovanost za njih i bliskost, jer mi upravo ona omogućava da postignem mnogo više u djelovanju na njihov razvoj i učenje . U svom radu pružam djeci prilike da se vaspitavaju i obrazuju prilagođeno svojim potrebama i mogućnostima, kao i da se ostvaruju kao ličnosti. U tom cilju potenciram pozitivne osobine i oblike ponašanja kod djece, kako bi se osobine pojačale i učvrstile. Kod djece razvijam samostalnost u cilju stvaranja inicijativnog djeteta, koje je spremno da samostalno preduzima poduhvate u odnosu na okolinu u kojoj živi, kao i da rješava probleme. Pomažem im da izgrade zdrav pojam o sebi, osjećajući naklonost prema sebi i drugim ljudima, da vjeruju u ono što misle, da ono što kažu i čine ima određene posljedice, da su sposobni za postizanje uspjeha u učenju, da mogu riješiti mnoge probleme, da su u stanju realno da procjenjuju svoje mogućnosti i ograničenja kao i da slobodno izražavaju osjećanje sreće i zadovoljstva. Sve aktivnosti koje realizujem prožete su dozom kreativnosti i u potpunosti prilagođene njihovim mogućnostima. Moj moto u radu sa djecom jeste da je dijete centar svijeta zajedno sa svojim razvojnim mogućnostima, potrebama i željama. Vaspitavati djecu i ostaviti trag u njihovim životima je nešto što je neprocjenjivo. Ono što me najviše motiviše u radu sa djecom jeste to što volim djecu i dobro se osjećam u njihovom društvu. Svaka aktivnost u kojoj dijete uživa i za rezultat ima određeni napredak kod djece, meni predstavlja podsticaj za još bolji rad.

KRATAK OPIS PRAKSE
Svijest o zdravim stilovima života razvija se još od najranijeg uzrasta,kako u porodici tako i u vrtići. Brojne mogućnosti koje vode djecu ka promjeni navika u ishrani predstavljene su okviru ove inovativne prakse i to: kreativne radionica o zdravoj ishrani, obilježavanje datume vezanih za zdrave životne stilove; sadnja bašte u kojoj odrasli zajedno sa djecom uzgajaju povrće, voće, aromatično i začinsko bilje; uvođene tzv. voćnih rođendana, gostovanja stručnjaka iz oblasti zdravlja i zdravih stilova života; odlazak u pojestu domaćinstvima koja se bave uzgojem voća i povrća; jednodnevni izleti i odlazak na ljetovanje i dr.

Priprema: Razvijanje zdravih stilova života kod djece predškolskog uzrasta

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku