Sandra Ikinić

Odgajateljica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Pedagoška uvjerenja nam potiču iz toga da djeci treba osigurati optimalne i jednake uvjete, za svako dijete, za boravak u vrtiću u našoj odgojnoj grupi. Mislimo, da je najbolja suradnja ostvariva kada se poboljša suradnja sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Želja nam je djeci pružiti sretno djetinjstvo i mnoštvo iskustava koja će u njima pobuditi radoznalost, uzbuđenje, sreću i zadovoljstvo, motivisati ih da usmjere svoju pažnju na razne promjene, pojave i događanja, izgraditi radne navike, samostalnost i samopouzdanje. Odgovorno i predano djelujemo u svojoj profesiji praktično, koristeći teoretska znanja. Izazov nam je da kod svakog djetata, individualno, izvućemo maksimum, stimulisati ga da otkriva i sazna svoje mogućnosti, te da ih koristi u svom životu. Na ovakav način dijete najviše razvija i ostvaruje svoje intelektualne sposobnosti, kao i socio-emocionalni razvoj, za koji smatramo da je u sadašnjem okruženju i društvu, jedna od najbitnijih oblasti razvoja djeteta, kao individue, ali i grupe. Srećna i zadovoljna djeca, djeca koja spoznaju svoje sposobnosti i znaju svoje ciljeve su najbolji temelj budućnosti svake zajednice/društva.

KRATAK OPIS PRAKSE
Za skladan i uspješan odgoj djeteta neophodna je dobra usklađenost i prožimanje odgojno-obrazovnog djelovanja u vrtiću i u roditeljskom domu. Željeli smo dati prilike i porodicama da se zbliže, djeluju zajedno (kreativni radovi,takmičenje...) i uživaju u zajedničkim aktivnostima. Novi efikasni modeli u razvoju partnerstva sa porodicama kroz veliki broj osmišljenih aktivnosti nastoji pokazati roditeljima da su i oni aktivni članovi u odgojno-obrazovnom procesu i svako djelovanje na pomaku razvoja partnerstva i kvalitetnije komunikacije je usmjeren na jedan osnovni cilj - dobrobit djeteta.

Priprema: Novi efikasni modeli u razvoju partnerstva sa porodicama , zajednicom,drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i sl.

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku