Sabina Karović

NASTAVNICA BIOLOGIJE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Životni poziv nastavnika za mene je jedno od najljepših, ali i najodgovornijih zanimanja. Kada radite posao s ljubavlju i uz to radite s djecom koja sa velikim zanimanjem i željom za novim znanjem prisustvuju vašim časovima osjećaj zadovoljstva je velik. Želim biti dobar primjer učenicima, jer obrazovanje je odskočna daska za njihovu budućnost i nastojim biti dio njihove prošlosti koju će kvalitetno iskoristiti za sticanje novih, kvalitetnih znanja i saznanja. Sa učenicima uspostavljam blizak, ali ne i drugarski odnos, zajedno gradimo most povjerenja i dobra atmosfera na časovima ne izostaje. Kada učenici vide da vam je stalo i oni će se biti motivisani za rad na času. Zadovoljnom me čine sretni učenici, njihova motivacija i želja za znanjem. Motivišu me sretni osmijesi i povjerenje na licima učenika, to me podsjeti da svaki učenik može savladati nastavno gradivo, a moj posao i moja dužnost je da pronađem pravi ključ. Jer učitelj je karika koja će kompletirati lanac znanja.

KRATAK OPIS PRAKSE
Primjena IKT (informacijsko komunikacijeske tehnologije) u nastavi biologije omogućava da se promijeni tradicionalan pristup nastavi, da se na kreativan i savremen način iskoriste mogućnosti tehnologije te da se nastava približi učeniku. Primjenom IKT u nastavi učenici čas smatraju zabavnim, jer im otvara nove mogućnosti učenja. Nastava je usmjerena ka učeniku, a sama dostupnost tehnologije i interneta, komuniciranje putem emaila, razmjena podataka putem MediaFire, Facebook-a, Dropbox-a, YouTube, OneDrive i korištenjem edukativnih video igrica u nastavi nudi širok sprektar alata koji stvaraju nove mogućnosti u učionici i nude raznolikost u podučavanju korištenjem različitih metoda. Snalaženjem u modernom digitalnom svijetu i korištenjem moderne digitalne tehnologije učenici postižu bolji uspijeh.

PRIPREMA
Upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavi biologije

Priprema: Upotreba informacijsko komunikacijske tehnologije u nastavi biologije

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku