Sabina Džebo

Pedagogica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Pedagog kao stručni saradnik sarađuje sa svim sudionicima odgojno- obrazovnog rada u školi, a uz to je i nositelj razvojno-pedagoške djelatnosti škole.Rad u školi sa djecom, nastavnicima i roditeljima postavljaju pred mene velike izazove, koji me čine istrajnijom odnosno kompletnom ličnošću. Pokretač koji me inspiriše da svaki dan s osmjehom i radošću otvaram vrata škole zove se ljubav. To je ljubav prema svom poslu - ljubav prema djeci . Ona je pokretač koji me u potpunosti ispunjava. Svako jutro kada stavim ruku na ulazna vrata škole u stomaku se nešto čudno dešava. To su leptirići koji mi se javljaju od ljubav i i koji bude u meni sreću. Svaki dan kao da je prvi dan kada sam od uzbuđenja nekako uspjela otvoriti vrata škole (ono kao sastanak sa dečkom). Kada se točak ljubavi i sreće zakotrljaju u svakodnevnom radu škole i s djecom ništa/niko ga ne može zaustaviti. Nekada naiđem na uzbrdicu i padavinu al se nastavljam i dalje kotrljati . Kada nešto radite iz ljubav i osjećajem zadovoljstva onda u radu u školi i s djecom ne može nikada izostati sreća i ne može vam nikada biti „naporno“ raditi. Svaki dan naučim nešto novo i orginalno, a učim najviše od djece.

“Bez ljubavi neka niko ne ulazi u hram prosvjete, jer će biti nesretan, i to nesretniji, što više zna a manje ljubi”. (Davorin Trstenjak)

KRATAK OPIS PRAKSE
Nekontrolirano odbacivanje otpada u prirodu može dovesti do ugrožavanja zdravlja ljudi, biljaka životinja kao i izvorišta te izvorištima voda koja su osnova života.Posebnu pažnju trebamo posvetiti opasnom otpadu kojeg je potrebno odvojeno prikupljati jer ga onda možemo reciklirati, a samim tim ćemo doprinijeti tome da živimo u zdravijem i čistijem okolišu. Ukoliko želimo da nam djeca i mladi budu ekološki osvješćeni i odgovorni, neminovno je poduzeti dobro osmišljene aktivnosti i akcije u kojima će i djeca i odrasli zajedno pokazai brigu za prirodu i okoliš. Neki primjere akcija sa učenicima u pravcu podizanja ekološke svijesti predstvaljene su u ovoj inovativnoj praksi.

Priprema: Budimo ekološki osvješteni i odgovorni

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku