Predrag Tošić

PROFESOR KUVARSTVA I USLUŽIVANJA

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Od svakog djeteta ja mogu nešto da naučim

Svako od njih je ličnost za sebe, potrebno je da pronađem šta je to što pokreće njegovu/njenu ličnost i da ih na osnovu toga zainteresujem za ono što im predajem
Prvenstveno od njih pokušavam da izgradim dobre ljude a tek potom dobre ugostitelje (kuvare i konobare)
Pokazujem im da imam povjerenja u njih, u njihovu kreativnost i njihovo znanje
Osnovna misija mi je učenje pravih vrijednosti (poštovanje, pomoć bližnjem, dobrota, nagrada za trud i rad, da nije sramota biti vrijedan, nije sramota pošteno zaraditi)
Svakodnevno ponavljanje da su dobri, vrijedni, pametni uliva samopouzdanje u njih i dobijam bolje rezultate u učenju i radu
U radu sa učenicima dobijam prekrasnu energiju mladosti
Nagovaram ih na kolektivnu inteligenciju i pronalazimo riješenja na probleme za koja smo mislili da su nerješivi
Najveći ponos je kada bivši učenici dođu u školu i prezentuju svoje znanje novim generacijama učenika (jedan od projekata koji nije završen)
U radu, učenicima često dajem priliku da sami kreiraju teme rada, da uvide problem, pronađu riješenje a zatim da kolektivno odluče jesu li bili više ili manje uspješni Osnovna motivacija i inspiracija „Djeca su naše jedino bogastvo, oni će vjerovati u nas samo ako mi budemo vjerovali u njih“

KRATAK OPIS PRAKSE
Projekat u kojem učenici smijer kuvar (od 2-4 razreda) izučavaju kuhinje svijeta, traže zanimljivosti u kulturi i tradiciji i zatim preporučuju jedno jelo sa normativima i receptom. Na ovaj način učenici uče o nosim destinacijama, kulturama i narodima, njihovim načinom života i običajima. Takođe direktno promovišu svoje zanimanje i samu školu. Ono što je važno naglasiti je da ovaj projekat ne zahtjeva novčana sredstva pa ga mogu realizovati sve škole. U okviru ovog saradnju uspostavljeno je partnerstvo iz privrede (web sajtom Riopriče sa putovanja) jer tu stranicu prate preko 30000 posjetilaca pa ovi recepti dolaze do velikog broja osoba.

Priprema: Kuhinje svijeta

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku