Novka Bošnjak

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moje uvjerenje: svako dijete je za nešto predodređeno, nešto zna i umije a to znanje mu može pomoći u lakšem i kvalitetnijem budućem životu, bez obzira koju školu završilo. Budući da i sama živim u jednoj takvoj sredini, na periferiji zbivanja, poznajem i razumijem mnoge porodice koje ostaju da žive na svojim seoskim imanjima, od svog poštenog rada.Tome su naučili i uče svoju djecu. Kod kuće su to vrijedna i marljiva djeca, domaćinska, koja vole ići u školu, svjesni su da moraju, da je to za njihovo dobro ali šta mogu kad se ono što oni vole i znaju, ne boduje i ne vrednuje u školi, a ono što se boduje i vrednuje njih ne zanima, ne shvaćaju i ne razumiju. Moj osnovni moto: -zalaganje da učenici u višim razredima (predmetna nastava) osnovne škole ne ponavljaju razred; nastojim da i učenici iz ruralnih sredina budu upoznati sa modernim tekovinama, kao i gradska djeca

KRATAK OPIS PRAKSE
Kroz planirani program jutarnjeg čuvanja, upoznajemo učenike sa raznim načinima izrade i tehnikama starih i umjetničkih zanata, kao i domaće radinosti. Svaka radionička djelatnost se realizuje kroz tri mjeseca. U junu – po vlastitim željama, učenici sami kreiraju ono šta im se sviđa, ono šta znaju i vole raditi. Tada je i završna prodajna izložba – rasprodaja.

Priprema: Jutarnje čuvanje – PROGRAM RADA

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: