Nafija Koričić

Odgajateljica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Kao moto mog rada vrlo često koristim aforizam J.Bronfenbrenera koji glasi „Ako nešto želiš dobro upoznati, pokušaj to promijeniti“ Kako to postići i uraditi ? Prvo: -Raditi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju - voljeti posao i poziv koji ste odabrali Drugo: - rad sa djecom od njihove najranije dobi traži od odgajatelja da zna koliko je značajno i bitno RANO UČENJE kod djece..u svrhu razvijanja njihovih psihofizičkih i kognitivnih sposobnosti i Treće: -proces odgoja i obrazovanja posmatrati kao dio sistema ,interaktivnog odnosa između odgajatelja-djeteta –roditelja i okruženja . Ono na čemu sam zasnivala svoj rad jeste prije svega dobra saradnja sa: roditeljima i društvenom sredinom Roditelj je bio moj suradnik ,naš sudionik u odgojno obrazovnom procesu ,vrata za roditelje su uvijek bila otvorena .Pozivani su kao gosti ,uključivani u aktivnosti ,pomagali na razne načine...saradnja sa društvenom sredinom ,takođe je jako važna... Princip i polazište u mom radu zasnivao se prije svega na shvatanju značaja i ozbiljnosti posla koji obavljam... rad sa djecom uzrasta od tri – šest godina . Nastojala sam da prije svega svako dijete ima jednako moju pažnju i mogudnost da se izrazi...da su programski sadržaji prilagođeni svakom djetetu, da nema prisile i da aktivnosti budu raznovrsne. Nastojala sam da planirani sadržaji budu tako koncipirani da svako dijete bude sudionik i uključen u aktivnost ili raspredom po grupama ili u frontalnom pristupu gdje mogu jednako učestvovati u aktivnostima. Često sam koristila aktivnosti u prirodi, uključivala u rad zanimljive goste kao i u ovoj aktivnosti sa kojom sam aplicirala na Konkurs „Nagrada za inovativne nastavnike“.

KRATAK OPIS PRAKSE
Ideja za ovakav jedan rad nastala je gotovo slučajno. Jednog dana , na insistiranje djece da im ispričam priču , rekla sam da žurim, da moram idi a oni moraju na spavanje... Pa molimo samo jednu.. i tako otvorim prvu knigu sa police i vidim kratka priča H.K.Andersena „Kap vode“ Pomislim –ova je kratka, brzo du završiti ...ali čitanjem shvatim da je čudna priča, možda ne primjerena uzrastu i počnem izmišljati, obrtati riječi, gestikulrati i glumiti... i tako dođemo do kraja ove čudnovate priče, koju nikad ranije nisam pročitala... A dalje je išlo sve kao u „priči“ To je ono što sam voljela u svojoj praksi....mijenjati šablone ,izadi iz okvira „obaveznog i formalnog“ u novo i drugačije Šta bih postigla da sam sa djecom izvršila analizu pročitanog teksta To je metodički postupak :analiza pročitanog , opis likova, mjesto radnje I na kraju ilustracija pročitanog... Ili bi na kraju ove čudnovate i pomalo strašne priče djeca bila blago rečeno isprepadana... Odlučila sam da priča „KAP VODE“ bude temelj jedne nove priče, odnosno da napravim novi program i plan aktivnost.... I tada se sjetim jedne prekrasne knjige iz moje biblioteke KAKO POMODI DECI DA UČE autora Sare Medouz i Ašera Kešdana, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2000.

Priprema: Program zasnovan na književnosti

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku