Mediha Hajdarević-Baručija

Pedagogica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moja inspiracija za rad je uvjerenje da svako dijete može uspjeti i ostvariti sebe na sebi svojstven način ukoliko budemo otvoreni da prihvatimo njegovu različitost i izazov da radimo drugačije. Odnosi među djecom, način rješavanja problema, mogućnost da kritički razmišljaju, iznose svoje stavove, predlažu rješenja, kreiraju okruženje za rad i učenje su preduvjeti uspjeha svakog učenika ponaosob. Rad u školi ne vidim kao plan i program niti opis standardiziranih aktivnosti koji je sistem propisao sam od sebe nego naš zajednički cilj koji predstavlja izazov kako za mene tako i za učenike i njihove roditelje. To je naš zajednički pokretač, naša motivacija, snaga da se uhvatimo u koštac sa novim, nepoznatim i da vjerujemo u uspjeh. Učenicima treba omogućiti da sami rade na poboljšanju učeničkog standarda, ali svakako učenici treba da osjete i vide nastavnike i roditelje zainteresirane za njih jer tek tada će shvatiti da su oni nama važni i da se vrijedi zalagati za samog sebe. Smatram da je obrazovanje najvažniji aspekt modernog čovjekovog življenja danas. Ovdje prije svega mislim ne samo na stepen obrazovanja koje pojedinac može ostvariti ili mogućnosti za kvalitetniji život koje će mu obrazovanje omogućiti, što svakako može biti opravdan cilj i motiv sa aspekta pojedinca i zajednice, nego prije svega mislim na mogućnosti koje obrazovanje pruža svakom pojedincu da ostvari samog sebe na način da ima okruženje gdje može zadovoljiti svoje socijalne, emocionalne, a potom i obrazovne potrebe. Kada su ovi uslovi ostvareni tek tada možemo govoriti o obrazovanju po mjeri učenika.

KRATAK OPIS PRAKSE
Praksa „Djeca imaju pravo upoznati svoja prava“ je osmišljena zajedno sa učenicima kako bismo unaprijedili atmosferu za boravak i rad u školi. Samu praksu su osmislili i realizirali članovi Vijeća učenika uz podršku i pomoć pedagogice škole s ciljem unaprijeđenja poštivanja dječijih prava i prevencije svakog oblika nasilja i diskriminacije. Praksa će omogućiti da stanje ljudskih prava vidimo iz ugla posmatrača i ugla same djece, te će obezbjediti da sami učenici pomažu u rješavanju konkretnih problema.

Priprema: Djeca imaju pravo znati svoja prava

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku