Lejla Kovačević

ROFESORICA RAZREDNE NASTAVE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Polazište na kojem se zasniva moj rad sa djecom je prvenstveno komunikacija u okviru trougla: učitelj-učenikroditelj. A u sredini tog trougla je lokalna zajednica. Dobrom komunikacijom sve počinje! Mišljenja sam da samo uz ovakav pristup mogu postići da pored znanja na svoje učenike prenesem i ono puno važnije, a to je kako postati dobar čovjek. Čvrsto vjerujem da je svako dijete rođeno sa određenim talentom , te da smo mi učitelji ti koji taj talenat trebamo otkriti i razvijati u pozitivnom smjeru za učenika. Pristup svakom učeniku kao pojedinačnoj jedinki društva nam omogućava da učenika usmjerimo u pravom smjeru, i damo mu temelj koji je potreban za njegov daljni razvoj i napredak.

Želja mi je da tokom svog radnog vijeka iz moje učionice ni jedno dijete ne izađe bez osmijeha na licu i zadovoljno samo sobom. Gradnja dječijeg samopouzdanja je izuzetno bitno i kontinuirano radim na tome. Sve moje aktivnosti i rad su prvenstveno zamišljeni tako da svako dijete u datim aktivnostima može da se dokaže i pokaže svoje kvalitete, ma koliko se oni samom djetetu činili malim i manje važnim. Jer važni su!

Cilj mog rada nije samo naučiti dijete materiji koju planski izučavamo, nego ga naučiti da istražuje, primjenjuje i razvija vlastite ideje, da ima izgrađeno samopouzdanje i vjeru u sebe i svoju vrijednost.

KRATAK OPIS PRAKSE
„Otvorena vrata“ je inovativna praksa koja nudi primjere i ideje za učenje izvan učionice. Kako bi se postiglo povezivanje znanja koje su usvaja u učionici sa stvarnim životom, potrebno je organizovati dodatne aktivnosti, a u ovom slučaju riječ je o gostovanju pisaca za djecu i drugih važnih osoba, obilazak obližnje farme, povezivanje nastavnog sadržaja sa doživljajima izvan učionice i dr. Dobra saradnja sa roditeljima i zajednicom je bila preduslov za uspješnu realizaicju ove ideje.

Priprema: Otvorena vrata

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku