Lejla Kovačević

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Polazište na kojem se zasniva moj rad sa djecom je prvenstveno komunikacija u okviru trougla: učitelj-učenikroditelj. A u sredini tog trougla je lokalna zajednica. Dobrom komunikacijom sve počinje! Mišljenja sam da samo uz ovakav pristup mogu postići da pored znanja na svoje učenike prenesem i ono puno važnije, a to je kako postati dobar čovjek. Čvrsto vjerujem da je svako dijete rođeno sa određenim talentom , te da smo mi učitelji ti koji taj talenat trebamo otkriti i razvijati u pozitivnom smjeru za učenika. Pristup svakom učeniku kao pojedinačnoj jedinki društva nam omogućava da učenika usmjerimo u pravom smjeru, i damo mu temelj koji je potreban za njegov daljni razvoj i napredak.

Želja mi je da tokom svog radnog vijeka iz moje učionice ni jedno dijete ne izađe bez osmijeha na licu i zadovoljno samo sobom. Gradnja dječijeg samopouzdanja je izuzetno bitno i kontinuirano radim na tome. Sve moje aktivnosti i rad su prvenstveno zamišljeni tako da svako dijete u datim aktivnostima može da se dokaže i pokaže svoje kvalitete, ma koliko se oni samom djetetu činili malim i manje važnim. Jer važni su!

Cilj mog rada nije samo naučiti dijete materiji koju planski izučavamo, nego ga naučiti da istražuje, primjenjuje i razvija vlastite ideje, da ima izgrađeno samopouzdanje i vjeru u sebe i svoju vrijednost.

KRATAK OPIS PRAKSE
„Otvorena vrata“ je inovativna praksa koja nudi primjere i ideje za učenje izvan učionice. Kako bi se postiglo povezivanje znanja koje su usvaja u učionici sa stvarnim životom, potrebno je organizovati dodatne aktivnosti, a u ovom slučaju riječ je o gostovanju pisaca za djecu i drugih važnih osoba, obilazak obližnje farme, povezivanje nastavnog sadržaja sa doživljajima izvan učionice i dr. Dobra saradnja sa roditeljima i zajednicom je bila preduslov za uspješnu realizaicju ove ideje.

Priprema: Otvorena vrata

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: