Lejla Hujdur

Pedagoška uvjerenja:

S obzirom da predajem „strašnu“ matematiku, tokom cijelog svog 15-godišnjeg rada, prvo sa čim se sretnem u učionici je otpor učenika prema matematici. Moj rad se, stoga, sastoji od dva, potpuno ravnopravna, zadatka:
1. Prevazići učenički otpor prema matematici, pokazavši im koliko je ona korisna u njihovom svakodnevnom životu.
2. Naučiti učenike matematičkim konceptima koji se nalaze u NPP-u.
Očigledno je koliko se ova dva zadatka međusobno isprepliću i čine sinergiju u mom svakodnevnom radu.
Moja omiljena poslovica po kojoj me i učenici znaju je: „Kad ima volje, ima i načina.“. Vođena njome stalno pronalazim neke nove načine da djeca nauče iz matematike ono što im je za tu godinu predviđeno NPP-om, ali da se pri tome i dobro zabave, te da uvide da matematika nije suhoparna i dosadna, nego je zanimljiva i primjenjiva u svim sferama života.

Priprema:

24 Jula, 2018
Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step | Pročitaj uslove prodaje
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: