Lejla Hujdur

profesor matematike

Pedagoška uvjerenja:

S obzirom da predajem „strašnu“ matematiku, tokom cijelog svog 15-godišnjeg rada, prvo sa čim se sretnem u učionici je otpor učenika prema matematici. Moj rad se, stoga, sastoji od dva, potpuno ravnopravna, zadatka:
1. Prevazići učenički otpor prema matematici, pokazavši im koliko je ona korisna u njihovom svakodnevnom životu.
2. Naučiti učenike matematičkim konceptima koji se nalaze u NPP-u.
Očigledno je koliko se ova dva zadatka međusobno isprepliću i čine sinergiju u mom svakodnevnom radu.
Moja omiljena poslovica po kojoj me i učenici znaju je: „Kad ima volje, ima i načina.“. Vođena njome stalno pronalazim neke nove načine da djeca nauče iz matematike ono što im je za tu godinu predviđeno NPP-om, ali da se pri tome i dobro zabave, te da uvide da matematika nije suhoparna i dosadna, nego je zanimljiva i primjenjiva u svim sferama života.

Priprema:

24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku