Lejla Hujdur

PROFESORICA MATEMATIKE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

S obzirom da predajem „strašnu“ matematiku, tokom cijelog svog 14-godišnjeg rada, prvo sa čim se sretnem u učionici je otpor učenika prema matematici. Moj rad se, stoga, sastoji od dva, potpuno ravnopravna, zadatka: Prevazići učenički otpor prema matematici, pokazavši im koliko je ona korisna u njihovom svakodnevnom životu. Naučiti učenike matematičkim konceptima koji se nalaze u NPP-u. Očigledno je koliko se ova dva zadatka međusobno isprepliću i čine sinergiju u mom svakodnevnom radu. Moja omiljena poslovica po kojoj me i učenici znaju je: „Kad ima volje, ima i načina.“. Vođena njome stalno pronalazim neke nove načine da djeca nauče iz matematike ono što im je za tu godinu predviđeno NPP-om, ali da se pri tome i dobro zabave, te da uvide da matematika nije suhoparna i dosadna, nego je zanimljiva i primjenjiva u svim sferama života.

KRATAK OPIS PRAKSE
Statistika je vrlo važna na svim fakultetima od društvenih, preko humanističkih do tehničkih, tako da je neupitno da će im trebati u nastavku školovanja. Iz tog razloga sam odlučila da svako od njih, radeći u paru sa drugom iz odjeljenja uradi po jedno statističko istraživanje (osmisli problem, predmet i ciljeve istraživanja, napravi anketu, obradi rezultate anketiranja, te ih interpretira i prikaže u pismenom i elektronskom obliku). Sve ovo su radili u paru, po uzoru na postupak koji smo prošli zajedno na nastavi (na 2 školska časa), obrađujući i interpretirajući rezultate ankete koju sam im dala da popune, pod nazivom: „Kvalitet nastave matematike u Srednjoj ekonomskoj školi Sarajevo“.

Priprema: Statističko istraživanje

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku