Lahorija Ostojić-Joka

Pedagogica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Nastojimo da škola obezbjedi kvalitetno obrazovanje svoj djeci, bez obzira na njihove različitosti. U školi podstičemo proces prepoznavanja i odgovaranja na različite potrebe učenika kroz povećavanje učešća u učenju, kulturnom životu i životu zajednice, kao i kroz smanjivanje isključivanja iz školovanja. Sva deca treba da budu dio školske zajednice bez obzira na njihove snage i slabosti u pojedinim oblastima. Prava svakog deteta moraju da budu uvažena i poštovana. Škola treba daobezbedi jednake uslove za svu decu da se obrazuju. U timskom radu sa nastavnicima, na školskim stručnim aktivima, usavršavanjem podižemo profesionalne kompetencije nastavnika da nastavni proces prilagode individualnim različitostima učenika te izvode kvalitetnu nastavu. Poseban naglasak je na darovitim učenicima,kojima omogućavamo pristup raznim izvorima znanja, razvijamo ljubav i interes za određena područja aktivnosti. Motivacija je vaspitati i i podržavati učenike da izraze svoju darovitost, te da “izrastu” u eksperte, edukatore i lidere koji su sposobni stvarati i upravljati svijetom koji dolazi. "Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu.“ Mahatma Gandhi

KRATAK OPIS PRAKSE
U nastojanjima da jedna škola bude inkluzivna i da omoguću svim učenicima jednake uslove za razvoj svih svojih potencijala neminovno je planiratii aktivnosti za nadarene učenike. Educirani tim od dvadeset nastavnika u velikoj mjeri može podržati inovativnu praksu usmjerenu na rad sa nadarenim učenicima. Osim rada sa nastavnicima i učenicima, organizovane su i radionice za roditelje.

Priprema: Rad sa darovitim učenicima

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku