Kristina Dominković-Tolisa

Odgajateljica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Svoj poziv i zanimanje odgajateljice od prvog dana shvatila sam vrlo odgovorno i ozbiljno, te u radu s djecom nastojim prije svega biti im dobar primjer i model, a istodobno prijatelj i oslonac, „neprimjetni“ pomagač i animator. Predškolsko doba je razdoblje u kojem čovjek nauči najviše, od osnovnih oblika kretanja, osnovnih životnih i radno praktičnih aktivnosti i navika, nauči govoriti i komunicirati, družiti se, razvije sliku o sebi i drugima, stekne prve vještine i usvoji prva znanja, pokaže svoje talente, vrline ili slabosti, nauči oprostiti, pogriješiti i ispričati se i još mnogo toga. Zato su osim roditelja i obiteljskog okruženja odgajatelji prva i neposredna podrška svakom dijetu. Odgajatelji su veoma bitna karika u najljepšem životnom dobu – predškolskom. Nastojim da mi to bude misao vodilja svakoga dana, kako nikada ne bih zaboravila tko sam ja u očima djece i koliko je važna moja uloga u njihovom odrastanju. Prije svega želim dati svoj doprinos razvoju zdravog društva i poštenih, moralno osvještenih ljudi, a svako dijete iz moje grupe upravo je čovjek koji već danas i sutra čini dio naše zajednice. Želim da djeca učeći kroz igru, iskustva i poticajno okruženje iz vrtića ponesu najbolje i da prije svega postanu dobri ljudi. Uz sve odgojne i obrazovne ciljeve i zadaće koje kroz Godišnje i dnevne planove i aktivnosti realiziram u radu s djecom, nastojim da se djeca osjećaju sigurno i lijepo, da imaju pregršti zanimljivih sadržaja, da znaju da su voljeni i poštovani. Voljela bih da svi ponesu najljepša sjećanja na vrijeme provedeno u vrtiću. Upravo sretna dječja i bezbrižna roditeljska lica moja su motivacija. A zadovoljna, uspješna, samouvjerena, pravedna i vrijedna djeca (već poodrasli ljudi) koja su pohađala moju odgojnu skupinu moja su snaga i nova svakodnevna inspiracija.

KRATAK OPIS PRAKSE
Likovno stvaralaštvo je važan dio dječijeg života, a likovne aktivnosti su sastavni dio svakodnevnog rada u vrtićima. Namjera ove inovativne prakse je upoznati javnost s likovnim, kreativnim radom djece u vrtiću i obogaćivanja programa u sklopu Dana vrtića. Tim povodom realizovane su brojne aktivnosti koje su vodile ka: obogaćivanju likovnog programa u vrtiću, poticanju dječje kreativnosti i mašte, upoznavanju različitih likovnih i prirodnih materijala i likovnih tehnika, recikliranju i razvijanju interesa za likovno stvaralaštvo kod djece i dr.

Priprema: Javna likovna izložba djece vrtića

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku