Haris Hamzić

NASTAVNIK MATEMATIKE I INFORMATIKE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

„Ja sam samo jedan od mnogih. No ja sam samo jedan. Ne mogu učiniti sve, ali mogu učiniti nešto. Zbog toga što ne mogu učiniti sve, neću odbiti učiniti ono što mogu.”' (Edward Everett Hale) „Najbolji učitelji ujedno su i najzahtjevniji učitelji: oni od učenika zahtijevaju razmišljanje.” (W. Glasser)

Primarni cilj svakog prosvjetnog radnika je pomoći učenicima da pronađu sebe, da nauče razmišljati, graditi svoj stav, da nauče kako biti DOBAR ČOVJEK. S' obzirom na vrijeme u kojem živimo, i tešku ulogu koju ima svaki prosvjetni radnik, do učenika može doprijeti samo onaj ko je iskren, i ko se maksimalno trudi da prenese dio onog što zna. A ako učenik na kraju prevaziđe učitelja, cilj je postignut.

Većina učenika ima odbojnost ili strah od matematike, i jedini način da se toga oslobode je opuštena atmosfera, gdje nema bojazni da će biti kažnjeni ako pogriješe. Jer, moj moto je : „razvijanje znanja kod učenika, a ne sankcionisanje neznanja“

KRATAK OPIS PRAKSE
Digitcoin je matematička valuta. Učenici na propisane načine (aktivnost na času, nagradni zadatak, zadaće...) osvajaju digitcoine i na taj način omogućuju sebi i razredu da iskoriste neke od ponuđenih kredita koji su podijeljeni u dvije kategorije: pojedinačne i kredite za cijeli razred. Na taj način, između ostalog, mogu sebi povećati ocjenu, pokloniti svoju ocjenu drugu/drugarici, uvećati osvojeni broj bodova na testu, uraditi drugu/drugarici zadatak na testu, a kao razred imaju mogućnost da sami sastave test, da ponove test, odgode test, da uzmu slobodan čas i slično...

Priprema: DIGITCOIN–NASTAVNA VALUTA

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku