Duško Krsmanović

PROFESOR SRPSKOG JEZIKA

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Neka od osnovnih polazišta i opredjeljenja u mom profesionalnom angažmanu kao nastavnika srpskog jezika i koordinatora literarne sekcije su: razvijanje učeničkih kompetencija za 21. vijek, podsticanje učenika da se što je moguće više osamostaljuju u radu i da rade na razvoju samopouzdanja, želja da učenicima pružim mnogo više od onoga što je predviđeno Nastavnim planom i programom, rad na razvoju medijske pismenosti kod učenika i razvoj kritičkog mišljenja, upoznavanje učenika sa što je moguće većim brojem alata, računarskih programa i ostalih sredstava koji im mogu koristiti u učenju, želja za uspostavljanjem pozitivne atmosfere u učionici, kao i međusobne saradnje učenika s ciljem što efikasnijeg i lakšeg savladavanja nastavnog gradiva, znanja i vještina. Jedna od osnovnih ideja vodilja u mom radu sa djecom je misao da od učenika možemo zahtijevati onoliko koliko im pružimo, pa se prema tome, i ja trudim da učenicima pružim što više, kako znanja, tako i životnih iskustava, ali i emocija. Sa učenicima se uglavnom trudim da postignem partnerski odnos zasnovan na povjerenju i međusobnom uvažavanju, a ne na strahu ili presiji. Što se mog ličnog razvoja tiče, uvijek sam spreman da nešto novo i korisno naučim što bi moglo da pomogne kako u učionici, tako i van nje. Smatram da su komunikacija između kolega i timski rad neki od osnovnih fakora kojima je moguće unaprijediti i olakšati realizaciju nastavnog procesa. Samo na taj način moguće je nastavničkoj profesiji vratiti značaj i vrijednost kakve ona zaslužuje, a kakvi se u posljednje vrijeme vrlo često osporavaju.

KRATAK OPIS PRAKSE
Dječiji dnevnik je zamišljen i realizovan kao televizijska emisija kojom bi se gledaoci upoznavali sa aktuelnim događajima u našoj školi i lokalnoj zajednici. Kompletan proces osmišljavanja, planiranja i realizacije u potpunosti su proveli učenici unaprijedivši tom prilikom novinarske kompetencije. U Dječijem dnevniku uloge novinara, voditelja, scenarista, snimatelja i montažera u potpunosti su pripale djeci.

Priprema: Dječiji dnevnik

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku