• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Dragana Arsić

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U svakodnevnom radu sa djecom nastojim da motivišem djecu na rad. Ja sam uvjerenja da kada su djeca dovoljno motivisana učenje i djelotvornost dostižu do neslućenih visina. Takođe, smatram da učenike motiviše na rad samo nastava koja se izvodi na zabavan i interesantan način. Vodeći se tom idejom moja nastavna praksa se sastoji od učenja kroz igru, kreativnost i praktičan rad kako bi se djeca osamostalila i naučila raznovrsnim životnim vještinama koje su kamen temeljac za cjeloživotno učenje.

Osnovni principi na kojima se zasniva moj rad su: dominacije igre, neusiljeno saznavanje i razvoj kognitivnih sposobnosti, razvoj govora i socijalno emocionalno sazrijevanje tokom aktivnosti, učenje u stalnom dodiru sa različitim prirodnim i didaktičkim materijalima i iskustvima, iskustvima stečenim posmatranjem uz aktivan odnos u igri, učenje kroz praktičan rad.

Inspiraciju za rad nalazim u svakodnevnim životnim aktivnostima, a moja težnja je da djecu učim pravim životnim vrijednostima, da kod njih razvijam cjelovit razvoj svih potencijala do ličnog maksimuma uvažavajući inividualnost i urođene sklonosti u svakom od aspekata razvoja (intelektualnom, socijalno-emocionalnom i fizičkom razvoju, razvoju govora, izražavanja, stvaranja i komunikacijskih sposobnosti) kroz neposredno iskustvo, igru i igrolike aktivnosti, kreativnost i praktičan rad bez prisile i nametanja, u posebnoj radnoj sredini, opuštenoj i neusiljenoj atmosferi.

Moj moto: Ljubav prema djeci i profesiji kao i strpljenje u radu sa njima su moja vodilja, a kreativnost moja nasušna potreba.

KRATAK OPIS PRAKSE
U nastavnoj praksi koju želim predstaviti i koju sam realizovala u prethodnom periodu, akcenat sam stavila na razvoj neophodnih životnih vještina kod učenika, tj. njihovo osamostaljivanje i sposobnost snalaženja u različitim životnim situacijama.

Za vrijeme sprovođenja ove prakse učenici su imali priliku učestvovati u raznovrsnim aktivnostima koje omogućavaju njihovo osamostaljivanje, sticanje znanja i vještina koje su im potrebne u svakodnevnom životu kroz praktičan rad i igru, upoznavanje lokalne sredine, upoznavanje sa radom ustanova, razvijanje komunikacijskih vještina. Da bi se učenici upoznali sa lokalnom sredinom i ustanovama koje se u njoj nalaze tokom cijele školske godine smo odlazili u organizovane posjete ustanovama, upoznali se sa njihovim radom, mogućnostima i ciljevima. Realizovan je i veliki broj aktivnosti koje su imale uticaj na razvoj zdravih stilova života (ishrana i fizička aktivnost).

Aktivnosti opisane prakse su realizovane na različitm lokalitetima, od učionice, školskog dvorišta, školske kuhinje i fiskulturne sale, pa do različitih lokaliteta u lokalnoj sredini, prije svega u velikom broju javnih ustanova, organizacija, klubova, privrednih subjekata, parkova i slično...
Kao krunu u procesu osamostaljivanja učenika organizovala sam „Noć u školi“ (učenici su prespavali u školi u sklopu različitih organizovanih aktivnosti).
Sve realizovane aktivnosti imale su jedan zajednički cilj- kod djece razviti sposobnost snalaženja i samostalnog djelovanja u novim, nepoznatim situacijama.

Priprema: Samostalno dijete od glave do pete

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram