• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

DANILO KOVAČ

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Vjerujem da obrazovanje u širem smislu može pripremiti učenike da uspješno vrše životne izbore, u skladu sa svojom ličnošću, senzibilitetom i kapacitetom, te uticati na formiranje njihovih životnih pogleda i načela. Kako bi se pripremili za životne izbore, mladi ljudi treba da što bolje upoznaju svijet oko sebe, te sagledaju svoje mjesto u njemu. Obrazovanje stečeno u školi može pomoći onima koji su imali manje mogućnosti da steknu kvalitetno znanje ili vještine iz svakodnevnog života i porodičnog okruženja. Iz ovoga se vidi potencijal obrazovanja da smanji društvene nejednakosti. Moj rad se zasniva na insistiranju da učenici shvate procese a ne da memorišu činjenice. Takođe, želim da kroz svoj predmet utičem na suzbijanje negativnih društvenih fenomena poput predrasuda, stereotipa i šovinizma.

KRATAK OPIS PRAKSE:
Ova nastavna praksa omogućava učenicima da na primjerima Holokausta usvoje poruke od društvenog i etičkog značaja koje imaju posebno mjesto u postkonfliktnim društvima. Nastavne jedinice podstiču učenike da preispitaju svoje moralne stavove i da daju vlastiti doprinos izgradnji pravednog društva. Prilikom objašnjavanja istorijskih i političkih događaja, korištena su poređenja sa situacijama iz svakodnevnog života učenika. Na ovaj način učenici se podstiču da razmotre značaj istorijskih događaja za vlastite životne izbore. Nastavna praksa takođe zahtijeva kritičko razmišljanje o uzrocima Holokausta. Učenici analiziraju međusobni odnosa uzroka, osmišljavajući načine njihovog grupisanja. Takođe, određuju važnost svakog uzroka, argumentovano se baveći pitanjem njihove hijerarhije. Analizirajući odluke i greške svjetskih lidera, a potom i običnih građana, učenici se podstiču da izvuku neke od vanvremenskih pouka, ali i da bolje razumiju istorijski kontekst. Nastavni sadržaji sadrže teške dileme i situacije sa kojima se mogu suočiti obični građani u ratnim vremenima, čak i ako pripadaju pobjedničkoj društvenoj grupi. Ova nastavna praksa osmišljena je za časove istorije, a naznačeni dijelovi mogu se koristiti i za nastavu demokratije/građanskog vaspitanja, sociologije, filosofije i književnosti. Pogodna je i za obradu kroz više nastavnih predmeta i primjenjiva tokom nastave na daljinu. Dijelove nastavne prakse moguće je adaptirati tumačeći uzroke drugih društvenih sukoba.

Priprema: HOLOKAUST I NJEGOVI UZROCI

Pogledaj praksu
2 Februara, 2022
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram