• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

BRANKA KUJAČIĆ, SVETLANA BOKUM I VESNA KOJOVIĆ

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Igra je podsticaj I ogledalo razvoja djeteta, mjerilo djetetove inteligencije,reflex problema I odbrambenog mehanizma te njegove cjelokupne individualnosti. Misija svake osobe koja se bavi pedagoškim radom treba da prati šta je u najboljem interesu jednoga djeteta. Smatramo da je svako dijete individua za sebe, i da ima pravo na kvalitetnu i raznovrsnu igru. Kroz igru želimo da stekne određena znanja i vještine u skadu sa njegovim kalendarskim uzrastom. Inspiraciju i motivaciju pronalazimo u svakodnevnom radu sa djecom,komunikaciji sa roditeljima i kolegama, svakodnevnim odlascima na edukacije,kao i čitanju literature. Naučiti djecu nečemu i posmatrati njihov napredak je dovoljna motivacija za još veći i uspješniji rad. Svako od nas ima svoje kvalitete koji su doprinjeli kvalitetnijem vaspitno-obrazovnom radu,tako što će sam osmisliti i realizovati određeni segment iz pedagoškog procesa. Kroz svoju praksu i posao koji obavljamo primjetili smo da bolje rezultate i uspjeh u radu sa djecom postižemo ako osluškujemo njihove potrebe, gdje i roditelji predstavljaju važan dio u kvalitetnijem pedagoškom radu. Smatramo da djeci trebamo nuditi takve modele učenja koji će za njih predstavljati svaki put novi izazov,koji će ih podsticati da razvijaju svoju kreativnost ,stvaralačko mišljenje i da stiču nova znanja koja će biti primjenjiva u sličnim situacijama.

KRATAK OPIS PRAKSE:
Gusjenica učilica je didaktička igračka čijom upotrebom se razvijaju određene sposobnosti i stiču određena saznanja, a u skladu sa razvojnim potrebama i mogućnostima svakog djeteta. Utiče na razvoj logičkog mišljenja, pravilnog zaključivanja, sposobnosti zapažanja, kao i na razvoj govora i pažnje. Gusjenica učilica je igračka koja stvara najpovoljniju formu za sticanje iskustava i saznanja o početničkim matematičkim pojmovima i geometrijskim oblicima, kao i prepoznavanje i imenovanje određenih boja, čijom igrom stečene vještine, navike i saznanja imaju neprocjenjivu vrijednost, jer su stečena na zanimljiv način u interesantnoj formi koja je dostupna dječijem razumjevanju i shvatanju.

Priprema: GUSJENICA UČILICA

Pogledaj praksu
2 Februara, 2022
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram