BILJANA PAVLOVIĆ

Pedagoška uvjerenja:

Dijete predškolskog uzrasta ne želi puko poučavanje već želi kvalitetan proces kroz koji će proći tokom sticanja određenih vještina i saznanja. Uvođenje audio-vizuelnih sredstava u rad predškolskih ustanova je neophodno jer djeca više ne reaguju na podražaje koji su se nekada nudili. Naravno, audio-vizuelna sredstva treba dozirati, ali svakako djeca reaguju i brže uče putem istih. Podržavanje dječijeg razvoja kroz pristup pozitivne discipline smatram jednu od najboljih metoda koju sam koristila u svom radu i pristupu prema djeci. Krilatica „blag i odlučan“ može dati rezultate u vidu ohrabrenog, samopouzdanog, kreativnog, radoznalog djeteta koje će jasno dati do znanja šta želi, a šta ne, šta mu izaziva pozitivne, a šta negativne emocije.

KRATAK OPIS PRAKSE:
Djeca su pomoću zagonetnih priča, kocke i ilustracija upoznavali svoju društvenu sredinu i grad u kojem žive. Nakon što djeca bace kocu i dobiju određenu aplikaciju na primjer jelka označava Nacionalni park „Kozara“, vaspitač čita kratku zagonetnu priču dijete pokučava da pogodi o kojoj ustanovi ili znamenitosti se radi. Nakon toga otkriva karticu na kojoj je prikazana data lokacija svog grada i putem video bima proširuje saznanja o istom.

Priprema: Kocku baci-zagonetku kaži

Pogledaj praksu
25 Januara, 2022
Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step | Pročitaj uslove prodaje
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: