Biljana Arsenović

Vaspitačica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Već sedmu godinu za redom radimo zajedno u grupi i, do sada, smo izveli dvije generacije predškolaca, više od stotinu djece je prošlo kroz naše grupe. Temeljno uvjerenje i polazište u radu nam je ljubav, kako prema djeci, tako i prema samom vaspitačkom poslu. Želja da sa djecom uradimo što bolje i što više i da im damo temelje za budući život nas motiviše i inspiriše u svakodnevnom radu. Podržati dijete u svim aspektima razvoja, osnažiti ga za budući život i stvoriti mu lijepe uspomene na vrijeme provedeno u vrtiću. Trudimo se da u našoj grupi „Bubamare“ stvorimo porodičnu atmosferu, punu razumijevanja i ljubavi, jer samo tako dijete može napredovati i širiti svoja krila za let u „veliki svijet“. Posebno značajnim smatramo partnerstvo sa porodicom, gdje se trudimo da, kroz nove oblike parnerstva i uključivanja ne samo roditelja već i šire porodice, stvorimo najpovoljnije okruženje za dječiji razvoj i „zajedničko življenje u vrtiću“.

KRATAK OPIS PRAKSE
Saradnja sa porodicom je efikasna i funkcionalna samo onda kada je dobro osmišljenja i kontinuirana. Ova inovativna praksa daje primjer saradnje između jedne vrtiće grupe i roditelja koja je realizovana kroz 12 tematskih susreta. Odabir tema i aktivnosti je osmišljen u skladu sa interesovanjima djece i roditelja, što je motivisalo roditelje da prisustvuju na svakoj radionici. Široka lepeza mogućnosti za uključivanje roditelja u rad vrtića i izgradnju partnerstva sa porodicom predstvaljena je u nastavku teksta. Odgajateljice posebno značajnim smatraju partnerstvo sa porodicom, i nastoje da, kroz nove oblike parnerstva i uključivanja ne samo roditelja već i šire porodice, stvore najpovoljnije okruženje za dječiji razvoj i „zajedničko življenje u vrtiću“.

Priprema: PARTNERSTVO SA PORODICOM U GRUPI „BUBAMARE“

24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku