Bajezid Muminović

NASTAVNIK STRUČNIH ELEKTRO PREDMETA

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Najbolje što čovjek može drugom dati je lijep odgoj i znanje. Znanje kao univerzalna vrijednost je vrijedna truda, napora i pokušaja da se, bez obzira na sve teškoće, slabu plaćenost, prepreke na koje nailazimo, i dalje trudimo da mladim generacijama prenesemo sve što znamo, a oni to treba da inkorporiraju i nadograde u svom životu i radu sa dostignućima današnjice, prije svega informatičke. Korištenje informacionih tehnologija je interesantno i dostupno mladima i tim pokušavam da im pokažem da se znanje može učiniti zanimljivim i atraktivnim. Učenicima treba gradivo učiniti interesantnim i očiglednim. Želim da budu bolji od svoga učitelja i svojih roditelja. Želim da idu naprijed.

KRATAK OPIS PRAKSE
U okviru ove prakse predstavljeno je nekoliko programa koje nastavnici u srednjim stručnim školama mogu koristIti u svom radu. Program Projekat električne instalacije olakšava rad s učenicima na časovima redovne nastave i vannastavnim aktivnostima, kroz veću zainteresovanost za nastavni sadržaj putem aktualizacije. Program Frekvencija ocjenjivanja, Mjesečni i godišnji po predmetimaolakšavaju nastavnicima svakodnevne administrativne poslove, a i dostavu podataka menadžmentu škole, a frekvencijom prati pravilnost svog ocjenjivanja i može odmah reagovati i korigovati, a u najboljem interesu učenika. Program Prolaznost i vladanje odjeljenja pedagogu i menadžmentu škole štedi vrijeme za obradu statističkih podataka, otvara širok dijapazon komparacije, slikovnog prikazivanja rezultata u učenju i vladanju učenika, vrlo pragmatičan program pogotovo za škole koje imaju više zanimanja i ako imaju različite stepene škola- gimnazije, tehničke i stručne škole. Program Uvjerenje za učenike pravnoj službi škole olakšava i ubrzava svakodnevni posao, a učenici ne moraju čekati na izdavanje potvrda.

Priprema: Projekat električne instalacije

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku