Bajezid Muminović

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Najbolje što čovjek može drugom dati je lijep odgoj i znanje. Znanje kao univerzalna vrijednost je vrijedna truda, napora i pokušaja da se, bez obzira na sve teškoće, slabu plaćenost, prepreke na koje nailazimo, i dalje trudimo da mladim generacijama prenesemo sve što znamo, a oni to treba da inkorporiraju i nadograde u svom životu i radu sa dostignućima današnjice, prije svega informatičke. Korištenje informacionih tehnologija je interesantno i dostupno mladima i tim pokušavam da im pokažem da se znanje može učiniti zanimljivim i atraktivnim. Učenicima treba gradivo učiniti interesantnim i očiglednim. Želim da budu bolji od svoga učitelja i svojih roditelja. Želim da idu naprijed.

KRATAK OPIS PRAKSE
U okviru ove prakse predstavljeno je nekoliko programa koje nastavnici u srednjim stručnim školama mogu koristIti u svom radu. Program Projekat električne instalacije olakšava rad s učenicima na časovima redovne nastave i vannastavnim aktivnostima, kroz veću zainteresovanost za nastavni sadržaj putem aktualizacije. Program Frekvencija ocjenjivanja, Mjesečni i godišnji po predmetimaolakšavaju nastavnicima svakodnevne administrativne poslove, a i dostavu podataka menadžmentu škole, a frekvencijom prati pravilnost svog ocjenjivanja i može odmah reagovati i korigovati, a u najboljem interesu učenika. Program Prolaznost i vladanje odjeljenja pedagogu i menadžmentu škole štedi vrijeme za obradu statističkih podataka, otvara širok dijapazon komparacije, slikovnog prikazivanja rezultata u učenju i vladanju učenika, vrlo pragmatičan program pogotovo za škole koje imaju više zanimanja i ako imaju različite stepene škola- gimnazije, tehničke i stručne škole. Program Uvjerenje za učenike pravnoj službi škole olakšava i ubrzava svakodnevni posao, a učenici ne moraju čekati na izdavanje potvrda.

Priprema: Projekat električne instalacije

Pogledaj praksu
24 Jula, 2018
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: