Amela Subašić

NASTAVNICA GEOGRAFIJE, HISTORIJE, RELIGIJSKE KULTURE

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Jedno od mojih temeljnih uvjerenja kojim se vodim u radu sa učenicima osnovne škole kao i vlastitom djecom jeste da oni imaju slabo interesovanje, ne slabe sposobnosti pamćenja. Takvim stavom i odnosom ja ne stvaram problem djetetu, nemam konflikt sa njima. S tim u vezi i utječem na promjene u motivaciji učenika. Ako imam učenika sa slabim interesovanjem uvodim neki od eksperimentalnih faktora npr. neku motivacionu tehniku učenja. Dalje, insistiram i uvjeravam učenika da je uzrok njegovog neuspjeha „nedovoljno uloženi napor“ i time stavljam neuspjeh učenika pod njegovu kontrolu. Učenik shvata da on može postići dobar rezultat ali da treba uložiti vrijeme i trud za učenje. Temeljno polazište u mom radu je pozitivno pedagoško vođenje a moj moto „motivisan učenik je uspješan učenik“. Do svakog djeteta je potrebno doći, izgraditi mu samopouzdanje a u tome mi od koristi budu upravo motivacione tehnike učenja a jedna od njih je i mapa uma. Kada učenik dobije motivaciju slijede i bolji rezultati. Mene na kraju inspirišu upravo takvi učenici koji počnu sudjelovati u radu a prije to nisu željeli.

KRATAK OPIS PRAKSE
Mapa uma kao ilustrativno-demonstrativna metoda u nastavi geografije prikazuje geografske objekte, pojave, procese, odnose, strukture i organizacije pojedinih djelatnosti primjenom slika, grafički izraženih statističkih vrijednosti i geografskih slika i sl. Cjelokupna prezentacija nastavne građe na času odvija se u jednoj pozitivnoj atmosferi, klimi. Mapa uma kao metoda pozitivnog pedagoškog vođenja je unapređujuća zato što u toku poučavanja podstiče i ohrabruje učenike na aktivan odnos, komunikaciju sa nastavnikom, jednih učenika sa drugim. Ona mijenja psihološki odnos učenika prema nastavi, ona kod učenika budi angažovanost u radu pozitivne emocije, pažnju, unutrašnju motivaciju i sl.

Priprema: Mapa uma kao motivaciona tehnika u nastavi geografije u osnovnoj školi

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku