Amela Mešić

MAGISTRICA ODGOJNIH ZNANOSTI

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Uvjerenja sam da je svako dijete inspiracija za kreiranje razvoja kvalitetnijeg društvenog života, a to znači da su nam djeca zapravo učitelji. Upravo zato temelji ranog školskog odgoja i obrazovanja trebaju biti prepoznati u sposobnostima, interesima, mogućnostima i potrebama svakog djeteta. Da bi mogli uskladiti ubrzani razvoj društva s dječjim različitostima, neminovno trebamo kontinuirano podizati kvalitetu odgojno-obrazovnog rada čime bi razvijali potrebite kompetencije učenika. To je moguće samo ako kreiramo poticajnu klimu za rad i suradnju, tj. takvo stimulativno okruženje u kojemu će svako dijete željeti i težiti napretku i većim dostignućima, odnosno u kojemu će osjetiti zadovoljstvo cjeloživotnog učenja i razvoja. Poučiti učenike, pravilno ih voditi kroz njihov kognitivni, socio-emocionalni i fizički razvoj te nadgledati i usmjeravati njihov proces upravljanja vlastitim učenjem predstavlja izazov u pedagoškom radu. Smatram da se kvaliteta može postići samo ako se pedagoški djelatnici kontinuirano zalažu za vlastiti razvoj potrebitih kompetencija koje će im pomoći u razvoju učeničkih kompetencija. Zato se i trudim razvijati vlastite kompetencije, a u isto vrijeme potaknuti učenike i kolege da u svoj rad unose i potiču primjenu kombinacije široke lepeze znanja, kreativnosti i vještina. Putem primjene različitih smislenih i stimulativnih strategija, tehnika i metoda rada, nekadašnje encikopedijsko znanje pokušavam mijenjati razvijanjem učeničkih sposobnosti razumijevanja, rješavanja problema i praktične primjene znanja uz stjecanje umijeća koja pridonose kvaliteti života. U tom radu se jako puno oslanjam na iskustva učenika i njihova relevantna predznanja i pomoć njihovih članova obitelji kao te čitave zajednice, uvažavajući dječje razvojne karakteristike. Kako je moj životni moto da svaka osoba može napredovati i uspjeti biti bolja od same sebe, tako je i moj profesionalni moto da svaki učenik može i treba biti uspješniji danas više nego juče. Cilj mi je zapravo inovacijama u odgojno-obrazovnom procesu poboljšati motivaciju učenika za učenjem, uvažavajući svakog pojedinca i potrebe društva u cjelini.

KRATAK OPIS PRAKSE
U toku provedbe projektne nastave Učimo o prošlosti da bi nam bilo bolje u budućnosti učenici su imali priliku sudjelovati u raznovrsnim jezičkim, matematičkim, likovnim, glazbenim, znanstvenim i tjelesnim aktivnostima sjedinjenim i isprepletenim u pet tjednih tema. Veći dio nastavnih aktivnosti je realiziran za vrijeme nastave, dok je dio istraživačkog rada, podijeljen u šest grupa prema interesu učenika, realiziran u okviru izvannastavnih aktivnosti (proučavanje tradicionalnih običaja – svatova i blagdana, proučavanje odjeće, intervjuiranje i anketiranje...). Aktivnosti su provedene na više mjesta, od rada u učionici, u hodniku škole, školskoj sportskoj dvorani, Trening-centru, u muzejima i samostanu, do aktivnosti u Školskoj ulici i kod kuće, surađujući s roditeljima učenika, kustosima i voditeljima muzeja, slučajnim prolaznicima, ostalim učenicima i učiteljicama škole.

Priprema: Učimo o prošlosti da bi nam bilo bolje u budućnosti

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku