Alisa Ramić-Dudić

PROFESOR BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Ne učimo za ocjenu, već za život! Mnogo je različitih puteva koji nas mogu dovesti do cilja, a mi trebamo izabrati svoj, originalan, drugačiji, prepoznatljiv, onaj koji će nam istovremeno donijeti i spoznaju, i radost, i afirmaciju. Na tom putu treba da izgradimo sebe, psihički i fizički očvrsnemo, prepoznamo sve ono u čemu smo dobri, jaki i uspješni, i onda igramo na tu kartu. Dakle, učimo da znamo gdje i kako pronaći rješenje, kako da sve oko sebe kritički sagledamo. Učimo da izgradimo i odbranimo svoje stavove i mišljenja, uspostavimo kriterije i mjerila, preispitujemo i korigujemo svoje i tuđe postupke, ali u svemu da budemo i ostanemo ljudi. Što ne bi sebi, nemoj ni drugome! U svemu što radimo trebamo isticati dobre namjere, afirmisati pozitivne i humane vrijednosti. U svakom trenutku trebamo biti svjesni da smo kao učitelji nekome vodič ili svjetlo. Sjetimo se šta je nas motivisalo u životu, a šta ne. Sjetimo se svojih učitelja koji su nam bili svjetlo, ali i onih momenata u svom školovanju zbog kojih smo se osjećali loše, poniženo, potcijenjeno, zbog kojih smo patili. To neka nas vodi u ovom poslu pedagoga, koji stvara, obrazuje i odgaja, sva ostala zanimanja. Nikada ne treba da prestanemo da vjerujemo u učenika! Kakav god problem da ima, mi ga trebamo razumjeti, otkriti pravi uzrok i pokazati mu kuda da gleda. On će sam otkriti šta treba da vidi. Razmišljajmo o njima kao da smo im roditelji. Ponekad nas oduševe, ponekad se ljutimo jedni na druge, ali i mi i oni trebaju znati da nam je do njih stalo. Pokažimo im da svu svoju energiju, znanje i iskustvo ulažemo u tu našu vezu, jer vjerujemo u njih i želimo im sve najbolje. Stoga je od presudne važnosti da se stalno usavršavamo u svom poslu, stalno učimo, otkrivamo nove metode u radu, povezujemo način i uslove života naših učenika sa školskim sadržajima koje trebaju upoznati. Ući ću u diskoteku da vidim zašto u nju hrle moji učenici, a onda ću ih povesti u pozorište i ispričati im svoju katarzičnu priču o svom prvom susretu sa pozorišnom scenom. Moram otići na koncert nekog turbo-folk pjevača, da bih sa učenicima mogla to iskustvo uporediti sa odlaskom u operu ili na koncert klasične muzike. Otvaram fecebook – profil „Razrednica Alisa“ i osnivam grupe: Debatni klub, Novinarska sekcija, Vijeće učenika,... Zašto? Jer sam učiteljica!

KRATAK OPIS PRAKSE
Dva časa obrade lektire „Madam Bovary“ Gustav Flaubert organizuju se sa učenicima drugog razreda srednje škole u obliku sudskog procesa Emi Bovary. Učenicima se na početku mjeseca zadaju zadaci i podijele se u: advokatski tim optužbe, tim odbrane, svjedoci ( Charls, Ema Bovary, Leon, Rodolfo, Charlesova majka, apotekar Ome, trgovac Lere), porota, sudija i njegov pomoćnik.

Priprema: Sudnica

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku