Mediha Hajdarević-Baručija

Kratka biografija i pedagoška uvjerenja:

Obrazovanje je  za mene najvažniji aspekt čovjekovog življenja danas jer svakom pojedincu daje mogućnost da  ostvari samog sebe na način da ima okruženje gdje može zadovoljiti svoje socijalne, emocionalne, a potom i obrazovne potrebe. Takvu priliku  upravo pruža zajednica inovativnih nastavnika koja nam omogućava  lični i profesionalni rast i razvoj,  razmjenu ideja i profesionalnu podršku. Ovo je gdje se spajaju  ljudi i ideje koje grade kvalitetno obrazovanje. Ovdje nastaju profesionalci koji grade bolje mjesto za rad i učenje u našim školama i koji pomažu djeci da grade svjetliju budućnost.

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: