Filmovi o pobjednicima NIN 2016

Filmovi o pobjednicima NIN 2016

U 2016. godini Centar za obrazovne inicijative Step by Step pokrenuo je prvu godišnju Nagradu za najinovativnije odgajatelje/ice, učitelje/ice, nastavnike/ce, profesore/ice te stručne saradnike/ce u BiH, kojom se želi prepoznati, nagraditi i promovisati one pojedince i pojedinke koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja, predane i posvećene profesionalce koji svaki dan u vrtiću ili školi pretvaraju u čarobnu avanturu učenja i otkrivanja.

Pogledajte filmove o pobjednicima

Poziv za dodjelu nagrada u 2017. godini biće objavljen početkom septembra. Pratite nas i prijavite se!

Categories :

The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative

Step by Step

Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 66 76 73

Fax. +387 33 26 79 90

E-mail. office@coi-stepbystep.ba

www.sbs.ba