Amina Osmanović

Kratka biografija i pedagoška uvjerenja:

Amina Osmanović je rođena u Sarajevu 12.02.1987. godine. Studirala pedagogiju i književnosti naroda Bosne i Hercegovine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Master rad je odbranila u oblasti pedagogije rada sa nadarenim učenicima, a doktorski rad u oblasti podučavanja vještinama kritičkog mišljenja studenata stranog jezika na univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

Radno iskustvo je stekla radeći kao pedagogica u osnovnoj školi, asistentica i viša asistentica na Međunarodnom Burch unverzitetu, a trenutno radi kao stručna saradnica u istraživačkom zvanju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Piše i objavljuje naučno-istraživačke radove iz oblasti pedagogije i certificirana je trenerica Škole mišljenja u Step by Step-u.

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: