„STVARANJE UČIONICA U KOJIMA DIJETE IMA CENTRALNU ULOGU (3-6)“


„STVARANJE UČIONICA U KOJIMA DIJETE IMA CENTRALNU ULOGU (3-6)“

Piše: Slađana Mišić
Autorica priručnika: Kate Burke Walsh

Uvek dobro došao priručnik (metodologija). Ako niste sigurni koji stil izabrati ili Vam je ponestalo ideja koristite ga. Preporučujem ga volonterima, pripravnicima i „veteranima“. Pored mnoštva praktičnih primera primenljivih uvek, možete kreirati i novu aktivnost jer listajući ovaj priručnik (metodologija) dobićete pregršt novih ideja.

 

 

Cijena priručnika sa popustom je 10 KM. Ostali priručnici autorice Kate Burke Walsh koje možete naručiti u Step by Stepu:

1. STVARANJE PROGRAMA U KOJIMA DOJENČAD I DJECA JASLIČKE DOBI IMAJU CENTRALNU ULOGU (0-3)

2. STVARANJE UČIONICA U KOJIMA DIJETE IMA CENTRALNU ULOGU (3-6)

3. STVARANJE UČIONICA U KOJIMA DIJETE IMA CENTRALNU ULOGU (6-7)

4. STVARANJE UČIONICA U KOJIMA DIJETE IMA CENTRALNU ULOGU (8-10)

5. STVARANJE INKLUZIVNIH UČIONICA: UKLJUČIVANJE DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA U REDOVNE VRTIĆE

0 responses on "„STVARANJE UČIONICA U KOJIMA DIJETE IMA CENTRALNU ULOGU (3-6)“"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku