Prijavi se za nagradu

Morate biti prijavljeni korisnik da bi pristupili ovom dijelu platforme. Molimo da se registrujete ili prijavite sa već postojećim profilom.

KRITERIJI ZA APLICIRANJE

Nagrada se dodjeljuje za doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja, sa posebnim fokusom na razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti, primjene naučenog i socijalnih kompetencija, kroz inovativne prakse i pristupe u sljedećim oblastima:

– Inovativna primjena postojećih ili razvoj novih metoda i strategija učenja i poučavanja
– Kreativna integracija sadržaja i predmeta poučavanja kroz tematski i projektni pristup
– Kreiranje novih materijala, didaktičkih sredstava i/ili resursa za učenje i poučavanje
– Stvaranje posebno kreativnog i inovativnog okruženja za učenje
– Inovativni pristupi u oblasti formativnog praćenja i procjenjivanja napredovanja djece/učenika
– Korištenje informacione tehnologije na inovativan i kreativan način
– Novi i efikasni modeli u razvoju partnerstva sa porodicama, zajednicom, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i sl.; uključivanje roditelja i zajednice u učenje učenika
– Inovacije u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti
– Druge inovativne ideje i prakse u skladu sa kriterijima

KRITERIJ 1: Inovativnost i kreativnost
Inovativnost i kreativnost dolaze u mnogim formama, i ponekad podrazumijevaju stvaranje potpuno novih ideja, ili pak jedinstvenu kombinaciju i/ili primjenu postojećih ideja u specifičnom kontekstu. Inovativne ideje nastaju kao promišljen pristup u rješavanju određenih prepreka u učenju i poučavanju, ili podrazumijevaju pronalaženje novih, originalnih ideja kojima se nastoje postići što bolji rezultati za svako dijete/učenika. Inovativnost se može ogledati u osmišljavanju različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, inovativnoj primjeni poznatih praksi, kreiranju različitih materijala za učenje i poučavanje i drugim oblastima.

KRITERIJ 2: Doprinos učenju i razvoju djece/učenika
Inovativne nastavne prakse trebaju, prije svega, doprinijeti razvoju djece/učenika. U tom smislu, nominovana praksa će se procjenjivati u odnosu na to u kojoj mjeri potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije; odnosno koliko doprinosi boljoj socijalnoj koheziji u razredu/školi i šire, razvoju vrijednosti, socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Dokazi za to mogu uključivati podatke proizašle iz praćenja djece/učenika, refleksije na realizovanu praksu, istraživanja, radove djece i sl.

KRITERIJ 3: Mogućnost primjene u drugim sredinama
Jedan od najvažnijih ciljeva promocije i prezentacije inovativnih ideja i praksi je profesionalna razmjena i uzajamno učenje. U tom smislu, procjena nominovane prakse uključivaće jasnoću strukture, njene svrhe i ciljeva, dobro opisane postupke, adekvatne dokaze o efikasnosti, kao i mogućnost primjene u drugim sredinama.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Da li je moguće aplicirati u paru ili u grupi?

Najčešća praksa je da, zbog prirode posla, u paru apliciraju odgajatelji i odgajateljice, ali nema ograničenja ni za ostale kategorije. U tom slučaju potrebno je da zajednički popunite obrazac i dostavite sve tražene podatke. Ukoliko par osvoji nagradu ona se dodjeljuje u ukupnom iznosu i ravnomjerno raspoređuje na par koji je aplicirao.

Ukoliko ste aplicirali kao grupa, upisuje se samo nosioc prakse i nagrada se dodjeljuje samo jednoj osobi. Podaci o ostalim članovima i članicama biće dostupni na web stranici i prilikom prezentacije prakse.

 

2. Da li je moguće aplicirati ako sam aplicirala/aplicirao i prošle godine čak iako sam bila/bio među nominovanim?

Moguće je aplicirati ukoliko ste bili nominovani jednom. Ukoliko ste bili nominovani dvije godine za redom, nemate mogućnost apliciranja, kao ni ako ste bili pobjednici u jednoj od kategorija.

 

3. Da li je moguće aplicirati sa istom praksom kao i u prethodnoj godini?

Praksu koju ste prijavili za nagradu nije moguće opet prijaviti, osim ako nisu napravljene značajne promjene u praksi i načinu izvođenja prakse.

 

4. Da li mogu aplicirati sa više ideja i više praksi?

Komisija prihvata samo jednu praksu. Vaša praksa može biti kompleksnija i u sebi sadržavati više aktivnosti koje ste radili tokom određenog perioda.

 

5. Da li komisija uzima u obzir prethodne nagrade, priznanja i slično?

Komisija jedino i isključivo ocjenjuje vašu praksu. Ni u kojem omjeru vaša dosadašnja priznanja i nagrade neće uticati na konačni ishod.

 

6. Ako sam umirovljeni/a edukator/oca, da li imam pravo da apliciram?

Sve prakse koje su prethodnih pet godina bile aktuelne mogu biti aplicirane.

 

7. Ko odlučuje o pobjednicima i nominovanima?

Komisija u sastavu prošlogodišnjih pobjednika i pobjednica te predstavnici i predstavnice akademske zajednice i Centra za obrazovne inicijative Step by Step.

Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: