Prijavi se za nagradu

Pokažite svoju inovativnost i kreativnost u obrazovanju

PRIJAVITE SE za Godišnju nagradu za
najinovativnije nastavnike/ce u 2021. godini

Da biste se prijavili, molimo preuzmite obrazac (klik za download), te popunjen obrazac, zajedno sa svim prilozima pošaljite na adresu milica@coi-stepbystep.ba

ROK ZA SLANJE VAŠIH PRAKSI JE

— 01.11.2021. godine —

INFO SESIJA

— 13.09.2021. godine —

u 12:00 časova
PRIJAVE NA INFO SESIJU NA OVOM LINKU

POGLEDAJ FILMOVE!

POSTUPAK PRIJAVE

1. PROČITAJTE PRAVILNIK O NAGRADI ZA INOVATIVNE NASTAVNIKE.

2. Pogledajte filmove prošlih pobjednika i pobjednica.

3. Pročitajte dostupne prakse na www.inskola.com kako bi se inspirirali.

4. Preuzmite obrazac i pomno proučite.

5. Prijavite se na info sesiju ukoliko za tim imate potrebu.

6. Prijavite se na nagradu do 01.11.2021. i osigurajte da ste nam poslali:
– obrazac,
– izjavu o autentičnosti,
– kratki video u trajanju do dvije minute,
– sve potrebne priloge.

7. Sretno i ostanite naši svjetionici nade.

KRITERIJI ZA APLICIRANJE

Nagrada se dodjeljuje za doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja, sa posebnim fokusom na razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti, primjene naučenog i socijalnih kompetencija, doprinos ekološkoj pravdi i održivoj budućnosti, kroz inovativne prakse i pristupe u sljedećim oblastima:

– inovativna primjena postojećih ili razvoj novih metoda i strategija učenja i poučavanja;
– kreativna integracija sadržaja i predmeta poučavanja kroz tematski i projektni pristup;
– kreiranje novih materijala, didaktičkih sredstava i/ili resursa za učenje i poučavanje;
– stvaranje posebno kreativnog i inovativnog okruženja za učenje;
– inovativni pristupi u oblasti formativnog praćenja i procjenjivanja napredovanja djece/učenika;
– korištenje informacione tehnologije na inovativan i kreativan način;
– novi i efikasni modeli u razvoju partnerstva sa porodicama, zajednicom, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i sl.; uključivanje roditelja i zajednice u učenje učenika;
– inovacije u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti;
– druge inovativne ideje i prakse u skladu sa kriterijima;

KRITERIJ 1: Inovativnost i kreativnost

Inovativnost i kreativnost dolaze u mnogim formama, i ponekad podrazumijevaju stvaranje potpuno novih ideja, ili pak jedinstvenu kombinaciju i/ili primjenu postojećih ideja u specifičnom kontekstu. Inovativne ideje nastaju kao promišljen pristup u rješavanju određenih prepreka u učenju i poučavanju, ili podrazumijevaju pronalaženje novih, originalnih ideja kojima se nastoje postići što bolji rezultati za svako dijete/učenika. Inovativnost se može ogledati u osmišljavanju različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, inovativnoj primjeni poznatih praksi, kreiranju različitih materijala za učenje i poučavanje i drugim oblastima. Prakse koje uvažavaju specifične okolnosti školske godine u kojoj su implementirane, prate globalne tendencije u obrazovanju i sl. zavređuju posebnu pažnju prilikom procjene i bodovanja njihove inovativnosti i kreativnosti.

KRITERIJ 2: Doprinos učenju i razvoju djece/učenika

Inovativne nastavne prakse trebaju, prije svega, doprinijeti razvoju djece/učenika. U tom smislu, nominovana praksa će se procjenjivati u odnosu na to u kojoj mjeri potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije; odnosno koliko doprinosi boljoj socijalnoj koheziji u razredu/školi i šire, razvoju vrijednosti, socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta. Dokazi za to mogu uključivati podatke proizašle iz praćenja djece/učenika, refleksije na realizovanu praksu, istraživanja, dječije radove i sl.

KRITERIJ 3: Mogućnost primjene u drugim sredinama

Jedan od najvažnijih ciljeva promocije i prezentacije inovativnih ideja i praksi je profesionalna razmjena i uzajamno učenje. U tom smislu, procjena nominovane prakse uključivat će jasnoću strukture, njene svrhe i ciljeva, dobro opisane postupke, adekvatne dokaze o efikasnosti, kao i mogućnost primjene u drugim sredinama.

KRITERIJ 4: Doprinos konceptima održive budućnosti i ekološke pravde

Ovaj važan kriterij ohrabruje nastavnike/-ce da osmisle sveobuhvatne, koherentne i dosljedne pedagoške procese („zelena pedagogija“) koji vode suštinskom razumijevanju odnosa između prirodnih, ekonomskih, socijalnih i političkih sistema kako bi se uticalo na rješavanje gorućih problema nastalih usljed klimatskih promjena, nekontrolisanog iscrpljivanja prirodnih resursa, polarizacije i nejednakosti u društvima širom svijeta.

U Bosni i Hercegovini, koja se suočava s odlivom mladih ljudi, siromaštvom i ekološkom katastrofom, su nužne i prijeko potrebne promjene obrazovne paradigme sa kreativnim izmjenama i dopunama sadržaja učenja, autentičnim i kontekstualiziranim aktivnostima od učionice do čitave zajednice i promjenom pogleda i filozofije na egzistencijalnu temu današnjice i budućnosti – obrazovanja za održivu budućnost.

Mi, unutar Centra za obrazovne inicijative i Zajednice inovativnih nastavnika/-ca, duboko vjerujemo i vrijednosno smo određeni prema kvalitetnom obrazovanju čija je svrha poticanje i promovisanje društvene, ekonomske i ekološke pravde. Bježeći od trivijalizacije ove važne paradigme, želimo stvarati nove vrijednosti za obrazovanje koje vidimo kao platformu za kvalitetno učenje, ozbiljnu razmjenu i smisleno djelovanje novih snaga za održivu budućnost, sa snažnom emancipatorskom i oslobađajućom notom. Obrazovanje je sui generis kategorija koja omogućava učenje i poučavanje o svim aspektima održive budućnosti.

KRITERIJ 5: Kontekst u obrazovanju

Svaka školska godina sa sobom nosi niz specifičnih karakteristika. Inovativne prakse koje budu uzimale kontekst u obrazovanju, poput različitih specifičnosti, dodatno će dobijati na težini. Specifičnosti mogu biti a ova lista nije konačna: pandemija, različite vrste nepogoda, lokalni kontekst, globalna tema važna za raspravu u učionici, reforme u obrazovanju, različite tendencije u obrazovanju i slično.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

1. Da li je moguće aplicirati timsku praksu?

Najčešća praksa je da, zbog prirode posla, u paru apliciraju odgajatelji i odgajateljice, ali nema ograničenja ni za ostale kategorije. U tom slučaju potrebno je da zajednički popunite obrazac i dostavite sve tražene podatke. Ukoliko timska praksa osvoji nagradu ona se dodjeljuje u ukupnom iznosu i ravnomjerno raspoređuje na par koji je aplicirao.

Ukoliko ste aplicirali kao grupa, upisuje se samo nosioc prakse i nagrada se dodjeljuje samo jednoj osobi. Podaci o ostalim članovima i članicama biće dostupni na web stranici i prilikom prezentacije prakse.

2. Da li je moguće aplicirati ako sam aplicirala/aplicirao i prošle godine čak iako sam bila/bio među nominovanim?

Za nagradu ne mogu aplicirati osobe koje su u protekloj godini pobijedile u bilo kojoj od kategorija ili dobile specijalno priznanje, dok se nominovanim nastavnicima/-ama ostavlja prostor učešća.

3. Da li je moguće aplicirati sa istom praksom kao i u prethodnoj godini?

1. Praksu koju ste prijavili za nagradu nije moguće opet prijaviti, osim ako nisu napravljene značajne promjene u praksi i načinu izvođenja prakse. Također nije moguće aplicirati sa praksom koja je već dijelom neke druge nagrade, poziva ili slično

4. Da li mogu aplicirati sa više ideja i više praksi?

Komisija prihvata samo jednu praksu. Vaša praksa može biti kompleksnija i u sebi sadržavati više aktivnosti koje ste radili tokom određenog perioda.

5. Da li komisija uzima u obzir prethodne nagrade, priznanja i slično?

Komisija jedino i isključivo ocjenjuje vašu praksu. Ni u kojem omjeru vaša dosadašnja priznanja i nagrade neće uticati na konačni ishod.

6. Ako sam umirovljeni/a edukator/oca, da li imam pravo da apliciram?

Nagrada se može dodijeliti samo za prakse realizovane u prethodnoj školskoj godini i to ne starijoj od 2 (dvije) godine ukoliko praksa ima kontinuitet. To podrazumijeva i dodjeljivanje Nagrade osobama koje su ostale bez pune norme, bez posla ili su penzionisane.

Prijave mogu biti timske i individualne. Timska prijava podrazmijeva najmanje dva člana dok maksimalan broj nije određen. Važno je dokazati učešće svakog pojedinačnog člana/ice.

7. Ko odlučuje o pobjednicima i nominovanima?

Komisija za odabir praksi sastavljena je od 9 članova i članica i komisiju formira Izvršni/-a direktor/-ica Centra za obrazovane inicijative Odlukom o Nagradi za tekuću godinu.

Komisija je u sastavu:

a. pet (članova/-ica) prošlogodišnjih pobjednika/-ca u svim kategorijama. (Ukoliko je u određenoj kategoriji tim pobjednika/-ca, uzima se bodovna lista koja napravljena u timu te predstavlja jedan bod u ukupnom bodovanju);

b. jedna osoba ispred Centra za obrazovne inicijative Step by Step;

c. tri univerzitetska profesora sa javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini.

Komisija može imati dopunske članove/-ice, koji su angažovani za potrebe tumačenja ili validiranja specifičnih praksi koji izlaze iz domene ekspertize komisije. Dopunske članove/-ice delegira Izvršni/-a direktor/-ica Centra u bilo kojem trenutku vrednovanja praksi.

Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: