NIN 2017

COI Step by Step je u 2016. godini uz podršku donatora i prijatelja pokrenuo inicijativu za dodjelu godišnje nagrade za inovativne odgajatelje i odgajateljice, nastavnike i nastavnice i stručne sradnike i saradnice u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju. Ova nagrada je jedna u nizu aktivnosti osmišljenih sa ciljem promovisanja važnosti nastavničke profesije, i njihove nemjerljive uloge u razvoju društva i svih drugih profesija.

 

IN godišnja nagrada želi prepoznati, nagraditi i promovisati one pojedince i pojedinke koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja, predane i posvećene profesionalce koji svaki dan u vrtiću ili školi pretvaraju u čaro bnu avanturu učenja i otkrivanja.

OVE GODINE BIĆE DODIJELJENO UKUPNO 50 NAGRADA I PRIZNANJA –

 

PO 10 U SLJEDEĆIH PET KATEGORIJA:

ŠTA SU NAGRADE

 

Pet glavnih nagrada biće dodijeljeno pobjednicima iz svake od navedenih kategorija. Glavne nagrade iznose 1.000,00 KM a prvonagrađeni dobijaju plaketu Najinovativniji nastavnik/ca za 2017. godinu u svojoj kategoriji.

 

Ostali, nominovani nastavnici i nastavnice dobijaju specijalne plakete – priznanja i prigodnu nagradu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

 

Za godišnju IN nagradu se mogu prijaviti svi zaposleni ili na drugi način angažovani odgajatelji/ce, nastavnici/ce osnovnih i srednjih škola i stručni saradnici/ce sa područja cijele BiH.

INOVATIVNE PRAKSE

 

Nagrada se dodjeljuje za doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja sa posebnim fokusom na inovativne prakse i pristupe u sljedećim oblastima:

 

Inovativna primjena postojećih ili razvoj novih metoda i strategija učenja i poučavanja
Kreativna integracija sadržaja i predmeta poučavanja kroz tematski i projektni pristup
Kreiranje novih materijala, didaktičkih sredstava i/ili resursa za učenje i poučavanje
Stvaranje posebno kreativnog i inovativnog okruženja za učenje
Inovativni pristupi u oblasti formativnog praćenja i procjenjivanja napredovanja djece/učenika
Korištenje informacione tehnologije na inovativan i kreativan način
Novi i efikasni modeli u razvoju partnerstva sa porodicama, zajednicom, drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i sl.; uključivanje roditelja i zajednice u učenje učenika
Inovacije u planiranju i realizaciji vannastavnih aktivnosti
Druge inovativne ideje i prakse koje doprinose razvoju kreativnosti i kritičkog mišljenja kod djece/učenika, odnosno razvoju osjećaja za društvenu pravdu

KRITERIJI ZA ODABIR

 

KRITERIJ 1: Inovativnost i kreativnost
Inovativnost i kreativnost dolaze u mnogim formama, i ponekad podrazumijevaju stvaranje potpuno novih ideja, ili pak jedinstvenu kombinaciju i/ili primjenu postojećih ideja u specifičnom kontekstu. Inovativne ideje nastaju kao promišljen pristup u rješavanju određenih prepreka u učenju i poučavanju, ili podrazumijevaju pronalaženje novih, originalnih ideja kojima se nastoje postići što bolji rezultati za svako dijete/učenika. Inovativnost se može ogledati u osmišljavanju različitih tehnika, metoda i strategija poučavanja, inovativnoj primjeni poznatih praksi, kreiranju različitih materijala za učenje i poučavanje i drugim oblastima.

 

KRITERIJ 2: Doprinos učenju i razvoju djece/učenika
Inovativne nastavne prakse trebaju, prije svega, doprinijeti razvoju djece/učenika.
U tom smislu, nominovana praksa će se procjenjivati u odnosu na to u kojoj mjeri potiče aktivno uključivanje djece u proces učenja, razvija kreativnost, kritičko mišljenje, rješavanje problema i druge kompetencije; odnosno koliko doprinosi boljoj socijalnoj koheziji u razredu/školi i šire, razvoju vrijednosti, socijalnih kompetencija i ličnosti djeteta.
Dokazi za to mogu uključivati podatke proizašle iz praćenja djece/učenika, refleksije na realizovanu praksu, istraživanja, radove djece i sl.

 

KRITERIJ 3: Mogućnost primjene u drugim sredinama
Jedan od najvažnijih ciljeva promocije i prezentacije inovativnih ideja i praksi je profesionalna razmjena i uzajamno učenje.
U tom smislu, procjena nominovane prakse uključivaće jasnoću strukture, njene svrhe i ciljeva, dobro opisane postupke, adekvatne dokaze o efikasnosti, kao i mogućnost primjene u drugim sredinama.

U PROCES BODOVANJA NEĆE BITI UKLJUČENE NOMINACIJE KOJE:

 

Nagrada se dodjeljuje za doprinos unapređenju odgoja i obrazovanja sa posebnim fokusom na inovativne prakse i pristupe u sljedećim oblastima:

 

Nisu potpune, odnosno ne sadrže sve potrebne informacije
Opisuju samo jednu, kratkotrajnu aktivnosti (npr. priprema za jedan čas ili drugu jednokratnu aktivnost i sl.)
Predstavljaju tek implementaciju neke već postojeće, razrađene ideje
Realizovane prije više od 5 godina
Su bile prijavljene za nagradu u 2016. godini

PROCES PRIJAVLJIVANJA

 

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti tako što će popuniti formular za prijavu koji se nalazi na web stranici www.inskola.com pod sekcijom NIN, i poslati ga najkasnije do 01.11.2017.godine. Slanjem svoje prijave dajete prava COI Step by Step da objave sve priložene materijale pod Vašim punim imenom i prezimenom.

ROK ZA PRIJAVU

 

Rok za prijavu i dostavu svih materijala je 01.11.2017.godine. Za sva pitanja vezana za nominaciju, možete se obratiti na adresu nedim@coi-stepbystep.ba.

KOMISIJA ZA ODABIR

 

Komisiju za 2017. godinu čine pobjednici i pobjednice nagrade za inovativne nastavnike/ce u 2016. godini sa dopunskim članovima.

 

Biljana Arsenović i Desanka Pandilovski – pobjednice u kategoriji Odgajatelji/ce u predškolsk om odgoju i obrazovanju
Amela Mešić – pobjednica u kategoriji Učiteljice i učitelji u razrednoj nastavi
Duško Krsmanović – pobjednik u kategoriji Predmetni nastavnici/ce u osnovnim školama
Haris Hamzić, pobjednik u kategoriji Predmetni nastavnici/ce u srednjim školama
Emina Alešević, pobjednica u kategoriji Stručni saradnici/ce na svim nivoima odgoja i obrazovanja
Dr. Dženana Husremović, profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
Dr. Ivana Zečević, profesorica na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci
Dr. Radmila Rangelov Jusović, COI Step by Step

Naredne godine, komisiju za izbor najinovativnijih nastavnika sačinjavaće dobitnici najviših priznanja dodijeljenih 2017. godine.

DODJELA NAGRADA

 

Nagrade će biti dodijeljene na posebnoj svečanoj ceremoniji, koja će se održati u Sarajevu, Dom Mladih, početkom decembra. Svim nominovanima biće obezbjeđen prevoz i spavanje u Saraje vu, kako bi prisustvovali svečanosti dodjele nagrada.

 

Da biste se prijavili morate biti registrovani korisnik na WWW.INSKOLA.COM

Ukoliko imate tehničkih problema sa elektronskom prijavom uvijek možete preuzeti obrazac za prijavu i zajedno sa svim prilozima poslati na mail boris@coi-stepbystep.ba.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

 

1. Da li je moguće aplicirati u paru ili u grupi?

 

Najčešća praksa je da, zbog prirode posla, u paru apliciraju odgajatelji i odgajateljice, ali nema ograničenja ni za ostale kategorije. U tom slučaju potrebno je da zajednički popunite obrazac i dostavite sve tražene podatke. Ukoliko par osvoji nagradu ona se dodjeljuje u ukupnom iznosu i ravnomjerno raspoređuje na par koji je aplicirao.

Ukoliko ste aplicirali kao grupa, upisuje se samo nosioc prakse i nagrada se dodjeljuje samo jednoj osobi. Podaci o ostalim članovima i članicama biće dostupni na web stranici i prilikom prezentacije prakse.

 

2. Da li je moguće aplicirati ako sam aplicirala/aplicirao i prošle godine čak iako sam bila/bio među nominovanim?

 

Svima osim pobjednicima dozvoljeno je aplicirati i ove godine, pa vas ohrabrujemo da svoje dobre prakse podijelite sa nama.

 

3. Da li je moguće aplicirati sa istom praksom kao i u 2016. godini?

 

Praksu koju ste prijavili za nagradu nije moguće opet prijaviti.

 

4. Da li mogu aplicirati sa više ideja i više praksi?

 

Komisija prihvata samo jednu praksu. Vaša praksa može biti kompleksnija i u sebi sadržavati više aktivnosti koje ste radili tokom određenog perioda.

 

5. Šta znači „reference“ u aplikacionom obrascu?

 

Reference se odnose na izvore koji ste citirali ili koristili u svojoj praksi. Možete koristiti bilo koji akademski stil.

 

6. Da li komisija uzima u obzir prethodne nagrade, priznanja i slično?

 

Komisija jedino i isključivo ocjenjuje vašu praksu. Ni u kojem omjeru vaša dosadašnja priznanja i nagrade neće uticati na konačni ishod.

 

7. Ako sam umirovljeni/a edukator/oca, da li imam pravo da apliciram?

 

Sve prakse koje su prethodnih pet godina bile aktuelne mogu biti aplicirane.

 

8. Ko odlučuje o pobjednicima i nominovanima?

 

Komisija u sastavu prošlogodišnjih pobjednika i pobjednica te predstavnici i predstavnice akademske zajednice i Centra za obrazovne inicijative Step by Step.

The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative

Step by Step

Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 66 76 73

Fax. +387 33 26 79 90

E-mail. office@coi-stepbystep.ba

www.sbs.ba