Funkcionalnogramatički pristup ortografiji i ortoepiji u diskursu učionice

Preuzmite "Funkcionalnogramatički pristup ortografiji i ortoepiji u diskursu učionice"

Glavni cilj ove knjige jest metodologijom funkcionalne lingvistike pristupiti ortografskim i ortoepskim specifičnostima u diskursu učionice. Istraživačka je namjera analizirati kako morfološki tako i sintaksički nivo u spomenutom diskursu učionice u idućim izdanjima ove knjige, no budući da je funkcionalizam primarno najsnažnije povezan s fonologijom, tome se daje prednost. Navedeni pristup ortografiji i ortoepiji, dakako, jest eklektičan budući da funkcionalnolingvistički pristup jezičkim fenomenima pisanja i govora sučeljava s tzv. tradicionalnom gramatikom, metodikom nastave gramatike, semiotikom te diskursnom analizom.

Knjigu ćete uskoro moći poručiti putem COI SBS SHOP-a.

Powered by DOC.ba. Copyright © 2020 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: