Kako voditi školu u doba korone? sa dr. Radmilom Rangelov Jusović


WEBINAR ZA DIREKTORE/ICE ŠKOLANaš naredni webinar „Kako voditi školu u doba korone – o izgradnji zajednice, evaluaciji, naučenim lekcijama i još koječemu“, realizujemo uz podršku USAID-a i u sklopu projekta „Škola u srcu zajednice“.
Webinar je namijenjen svim zainteresovanim direktorima/icama škola koji se suočavaju sa nizom izazova kako bi osigurali efikasan rad svoje školske zajednice i dobro funkcionisanje online nastave. Fokus
webinara je na evaluaciji i analizi rezultata postignutih tokom proteklih šest sedmica, te načinima na koji se oni mogu koristiti za unapređenje. PRIJAVITE SE NA OVOM LINKU. 

27 Aprila, 2020

0 responses on "Kako voditi školu u doba korone? sa dr. Radmilom Rangelov Jusović"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku