PRIPREME ZA ČASOVE

PRIPREME ZA ČASOVE

Pronađite i preuzmite zanimljive i inovativne pripreme za časove i tematske jedinice.
Podijelite svoje pripreme i ideje sa drugima.

Pripreme sa najviše preuzimanja

Nastavna priprema 6 ŠEŠIRA

Primjenom tehnike Šest šešira potaći učenike na stvaranje i održavanje prijateljstva

Preuzimanja: 210
šest šešira
Jezik
90 minuta (blok-sat)
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Nenasilno rješavanje konflikta

Upoznati učenike sa asertivnom komunikacijom i nenasilnim rješavanjem konflikta (umijeće nenasilja...

Preuzimanja: 204
Nasilje, Prevencija, Konflikt
Četvrti razred
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Godišnje doba zima

Cilj nastavne jedinice je da učenici ponove o karakteristikama godišnjeg doba – jeseni, te uoče ...

Preuzimanja: 94
Drugi razred
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Pjevanje i sviranje

Cilj nastavne jedinice je razvijanje muzičke pismenosti učenika i uočavanje lijepog u muzici te up...

Preuzimanja: 81
Muzika
Drugi razred
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Najnovije pripreme

Obrada novog gradiva 2

Nastavna jedinica predviđena za VI razred, u kojem se rješavaju zadaci o brojnim izrazima. Predviđ...

brojni izrazi, matematika, redoslijed računskih radnji
Matematika
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Obrada novog gradiva

Nastavna jedinica predviđena za VI razred, u kojem se rješavaju zadaci o brojnim izrazima. Predviđ...

brojni izrazi, matematika, redoslijed računskih radnji
Matematika
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Obrada novog gradiva

Nastavna jedinica Brojni izrazi predviđena je za rad u grupama, na drugačiji način uz igru i učen...

matematika, brojni izrazi, redoslijed računskih radnji
Matematika
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Obrada novog gradiva

Nastavna jedinica Brojni izrazi realizuje se u VI razredu. Realizacija je u grupnom obliku rada i na ...

matematika, brojni izrazi, redoslijed računskih radnji u N
Historija
45 minuta
Potrebno je da se prijavite na stranicu.

Pretraga po kategorijama

The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative

Step by Step

Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo

Tel. +387 33 66 76 73

Fax. +387 33 26 79 90

E-mail. office@coi-stepbystep.ba

www.sbs.ba